Formularul 650 – Decizia de impunere pentru stabilirea CASS la veniturile din chirii – a fost aprobat (OPANAF 117/2014)

Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor – formular 650 – a fost aprobat de catre ANAF prin Ordinul nr. 117/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103, din 11 februarie 2014.

Mai jos gasiti prevederile OPANAF 117/2014

Art. 1. –
(1) Se aproba modelul si continutul formularului “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor” (650), cod 14.13.02.15/cfb, precum si anexa “Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate”, prevazute in anexa nr. 1.

(2) Anexa “Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate” face parte integranta din formularul prevazut la alin. (1).

Art. 2. –
(1) Formularul prevazut la art. 1 se utilizeaza pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, incepând cu anul fiscal 2014.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfârsitul anului fiscal, precum si de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic, se utilizeaza formularul prevazut la art. 1 alin. (1) lit. m) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. –
Formularul prevazut la art. 1 se comunica contribuabililor in conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. –
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 2.

Art. 5. –
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. –
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

OPANAF_117_2014 este link-ul de unde puteti descarca, in format pdf, anexele.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*CAS pe veniturile din chirii si arenda – impact in 2014
*CASS pe veniturile din chirii si arenda – precizari importante
*Contributiile sociale obligatorii pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor
*Inregistrarea contractelor de inchiriere – documentar fiscal (declaratia 220)

(Visited 1,659 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.