Sinteza saptamanii 10-14 februarie (HG 77/2014, Depunerea situatiilor financiare aferente anului 2013 – ghid practic, Decizia de impunere pentru stabilirea CASS la veniturile din chirii…)

In materialul de fata va prezentam cele mai importante articole din saptamana recent incheiata.

*HG 77/2014 – Modificarea si completarea Normelor Codului fiscal
HG 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.108 din 12.02.2014.

*Depunerea situatiilor financiare aferente anului 2013 – ghid practic
Situatii financiare 2013: ANAF aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial nr. 70/29.01.2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

*Formularul 650 – Decizia de impunere pentru stabilirea CASS la veniturile din chirii – a fost aprobat (OPANAF 117/2014)
Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor – formular 650 – a fost aprobat de catre ANAF prin Ordinul nr. 117/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103, din 11 februarie 2014.

*Intrastat: Nomenclatorul Combinat s-a modificat
Modificare importanta in completarea declaratiei statistice Intrastat incepand cu luna de referinta ianuarie 2014 – Nomenclatorul Combinat s-a modificat , astfel pentru anul 2014 a intrat in vigoare o noua versiune a acestuia – NC8 2014.

*Recuperarea bazei de date REVISAL – procedura (oficial ITM)
Potrivit Ordinului MMFPSPV nr.1681/2013 privind aprobarea normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, in vederea reconstituirii bazei de date a registrului general de evidenta a salariatilor, pentru refacerea continutului sau la angajator, se vor elibera extrase pe suport de hartie din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii constituita conform HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioa

*Politicile contabile in cadrul unei societati: 10 elemente obligatorii
In aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori, potrivit legii.
In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.
Politicile contabile nu pot fi unitare sau „standardizate” deoarece ele trebuie sa fie adaptate specificului activitatii societatii comerciale.

*Impozitul pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 ianuarie 2014 (oficial ANAF)
O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la 31 decembrie a anului fiscal precedent:
1.realizeaza venituri, altele decat cele de la art. 112.2 alin. (6) CF;
2.realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
3.a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;
4.capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autorittile locale;
5.nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

(Visited 349 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.