Formular 205: aspecte privind completarea si depunerea declaratiei in 2014 (oficial ANAF)

Formular 205 – cadrul legal: Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1913/2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 3883/2013, publicat in M.O. nr. 2/6.01.2014.

Cine depune formularul 205 ?

Platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si intermediarii, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investiti sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Rectificarea formularului 205

Declaratia poate fi rectificata, situatie in care se va inscrie “X” in casuta prevazuta in acest scop.

ATENTIE: Declaratia rectificativa va cuprinde, pe tipuri de venit numai pozitiile corectate, declarate eronat in declaratia initiala sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala .

In cazul in care declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala se va proceda astfel:
-in tabelul de la sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala , iar la col. 4 – 7 se va inscrie cifra “0” (zero);
-in tabelul de la sectiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala , iar la col. 4 – 8 se va inscrie cifra “0” (zero).

Termen de depunere

Formularul 205 se depune pana la data 28.02.2014 pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2013.

NOUTATI referitoare la completarea formularului

Prin OPANAF 3883/2013:
1. se modifica si se inlocuieste formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”. Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2013.

2.se modifica instructiunile de completare a formularului 205, astfel:

*Despre organul fiscal competent
Declaratia se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala .
In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.

In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, declaratia se depune la organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

Pentru angajatii care au fost detasati la o alta entitate, declaratia se completeaza de catre angajator sau de catre platitorul de venituri din salarii in cazul in care angajatul detasat este platit de entitatea la care a fost detasat.

In situatia in care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare angajat.

Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei.

3.Sectiunea V “DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII”

-se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza.

In cadrul acestei sectiuni apar doua capitole, astfel:

* A. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in Romania

* B. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate

Capitolul A – se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza , cu datele prevazute de formular referitoare la veniturile din salarii platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, pentru activitatea salariala desfasurata in Romania.

Capitolul B – Se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza , cu datele prevazute de formular referitoare la veniturile din salarii platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate.
La capitolul B sunt prevazute in plus (fata de capitolul A) doua noi coloane: coloana 9 „Impozit final” si coloana 10 „Impozit de regularizat”.

IMPORTANT
Se inscriu sumele cuprinse in statul de salarii sau alte documente prevazute de lege, aferente perioadei impozabile si pltite angajatului pana la data-limita de depunere a declaratiei.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii si asimilate acestora se face de catre platitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni din anul de raportare in care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la platitor.

In cazul persoanelor fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanelor fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania, se vor evidentia, distinct, elementele de calcul al impozitului si impozitul retinut, in functie de locul de desfasurare a activitatii, potrivit tabelelor de la lit. A, respectiv lit. B, din formular.

Cum se depune formularul ?

Formularul se va depune in mod obligatoriu in format electronic (format PDF, cu fisier XML ata at), pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF si pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul ANAF.

Suportul magnetic sau optic va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii. Formatul hartie cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse in sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” si in sectiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” din formular.

Declaratia se depune la organul fiscal, in format hartie, semnat si stampilat, impreuna cu formatul electronic al declaratiei, fisierul XML atasat.
Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere de declaratii on-line existent pe portalul e-guvernare.ro.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 205 – pdf inteligent actualizat in 13.02.2014
*Formular 205: completarea si depunerea declaratiei
*28 februarie 2014 – termenul limita pentru depunerea formularului 205
*Declaratiile 200, 201, 204 si 205 au fost modificate!

Sursa: Finante Arges

(Visited 854 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.