Daily Archives: 17/02/2014

Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2014) – program actualizat in 13.02.2014

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listareaordinelor de plata/foi de varsamant, conform cu OMFP nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si OMEF nr.1294/2007, s-a actualizat din nou in data de 13.02.2014, prin versiunea 1.2.9.

Contul unic in care se platesc impozitele s-a modificat (OPANAF nr.223/2014)

Cont unic bugetul de stat: Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 223/2014) pentru modificarea OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr‐un cont unic, publicat in Monitorul Oficial nr. 114 din 17.02.2014

Situatii financiare 2013: termen depunere

Situatii finaciare 2013: in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.70 din 29.01.2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.79 din 21.01.2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Stagiul de cotizare la sistemul de pensii este obligatoriu pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil in 2014?

Intrebare:
Stagiul de cotizare la sistemul de pensii este obligatoriu pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil in anul 2014?

REVISAL: termene de completare si inregistrare in registrul general de evidenta a salariatilor

REVISAL. Termenele de completare respectiv inregistrare in Registrul General de Evidenta a Salariatilor sunt urmatoarele:

a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)—g) din HG 500/2011 si anume: elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana — UE, non-UE, Spatiul Economic European SEE;data angajarii; functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative,tipul contractului individual de munca; durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;salariul, sporurile si cuantumul acestora;