Contul unic in care se platesc impozitele s-a modificat (OPANAF nr.223/2014)

Cont unic bugetul de stat: Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 223/2014) pentru modificarea OPANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr‐un cont unic, publicat in Monitorul Oficial nr. 114 din 17.02.2014

Avand in vedere prevederile art. 114 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. ‐ Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr‐un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 3. ‐ Obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in anexa nr. 1 se platesc de catre contribuabili in contul unic 20.A.47.01.00 «Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

2.Anexa nr. 1 “Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat ‐ Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire»”, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

3.Anexa nr. 2 “Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire»”, se modificasi se inlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. II. ‐ Anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin, se utilizeaza pentru impozitele, taxele, contributiile si celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2014.

Art. III. ‐ Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. ‐Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu‐Stefan Diaconu

(Visited 1,159 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.