Alegerea reprezentantilor salariatilor – info utile

Alegearea reprezentantilor salariatilor

In cadrul unitatilor la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.

Alegerea reprezentantilor salariatilor nu este obligatorie. Legea instituie doar posibilitatea nu obligatia salariatilor de a-si alege reprezentantii.

Afla aici cine stabileste procedura pentru alegerea reprezentantilor salariatilor.

Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor. Prin urmare, pentru alegerea reprezentantilor salariatilor trebuie sa existe votul a cel putin jumatate din numarul de salariati ai unitatii.

In cazul in care angajatorul are intentia de a negocia si intocmi un contract colectiv de munca iar la nivelul societatii nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative iar salariatii societatii nu si-au ales reprezentantii, potrivit legii, acesta poate sa le comunice intentia de negociere si modul in care pot fi reprezentati la negociere.

Afla aici care este rolul angajatorului in alegerea reprezentantilor salariatilor

Afla si:

Ce se intampla cu negocierea in cazul in care salariatii nu-si desemneaza reprezentantii?

Ce acte prezentam inspectorilor de munca, in caz de control, pentru a demostra intentia angajatorului de negociere in cazul in care salariatii nu-si desemneaza reprezentantii?

Pe durata exercitarii mandatului, reprezentantii salariatilor pot fi concediati pentru motive motive care tin sau nu de persoana lor?

Vezi aici modele:

Acordul angajatorului privind stabilirea numarului reprezentantilor salariatilor

Anunt privind intentia de negociere a angajatorului in cazul in care salariatii nu si-au ales reprezentantii

Proces verbal privind neprezentarea reprezentantilor salariatilor la negocierea colectiva

Imputernicire scrisa penru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”

(Visited 2,125 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.