Veniturile obtinute in strainatate de catre o persoana fizica autorizata romana – declaratia 201

Veniturile obtinute din profesiile libere se includ in categoria veniturilor din activitati independente.

Impozitul pe venitul persoanelor fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania se aplica veniturilor obtinute din orice sursa, atat in Romania cat si in afara ei.

In situatia in care o persoana fizica realizeaza venituri in strainatate, aceasta este obligata sa declare in tara aceste venituri.

Formularul 201– “Declaratie privind impozitul pe veniturile realizate in strainatate este cel utilizat pentru declararea acestei categorii de venituri si se depune la organul fiscal competent pana la data de 25 mai a anului fiscal urmator celui in care s-a realizat venitul.

Conform codului fiscal se stabilesc regulile pentru calcularea impozitului pe veniturile obtinute in strainatate, in functie de natura lor.

In situatia in care PFA este supusa impozitului pe venit in strainatate, acesta va fi dedus din impozitul pe venit datorat in Romania. Impozitul anual datorat este stabilit de catre organul fiscal competent la care se depune formularul 201, prin emiterea unei decizii de impunere.

Autor: Lavinia Stan, SC Conta Radulescu SRL

(Visited 550 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.