Daily Archives: 27/02/2014

ANAF va inregistra din oficiu in scopuri de TVA persoanele impozabile cu cifra de afaceri de peste 220.000 lei

ANAF anunta ca va recurge la inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA a persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri a depasit 220.000 lei si nu au solicitat inregistrarea, potrivit unui comunicat al institutiei.

Registrul Unic de Control (legea nr. 252/2003): atentie la amenzi!

Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.

Negocierea contractului colectiv de munca: declansarea negocierii colective

Negocierea contractului colectiv de munca: negocierea colectiva, potrivit art.1 lit.b) pct.iii din Legea dialogului social, republicata, este negocierea dintre angajator sau organizatia patronala si sindicat ori organizatia sindicala sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care urmareste reglementarea relatiilor de munca ori de serviciu dintre cele doua parti, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun.

Decizia de sanctionare disciplinara – termen contestare

Potrivit art.252 alin.(5) din Codul muncii, republicat, decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Legea nr. 135/2007: arhivarea documentelor in forma electronica (republicata la 25 februarie 2014)

In Monitorul Oficial nr. 138 din 25 februarie a.c. a fost republicata Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Forma republicata a legii intra in vigoare la data de 28 februarie 2014.

Arendarea bunurilor agricole: informatii de interes pentru arendasi si arendatori aplicabile cu 01.01.2014

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin OUG nr. 102/2013

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CASS pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor – precizari oficiale

Incepand cu 1 ianuarie 2014 veniturile din cedarea folosintei bunurilor nu se mai regasesc reglementate la Capitolul III ci la CAPITOLUL II „Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor”, la art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal.

Declaratie firma fara activitate: 200 de lei este amenda pentru nedepunerea acesteia

ANAF reaminteste contribuabililor care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie 2013 ca trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 3 martie 2014 o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

Concediul fara plata se opereaza in REVISAL?

Intrebare: Buna ziua, concediul fara plata se opereaza in Revisal?