Registrul Unic de Control (legea nr. 252/2003): atentie la amenzi!

Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.

Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control, publicata in Monitorul Oficial nr.429 din 18.06.2003:

Art. 1
(1) Contribuabilii, persoane juridice inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate potrivit legii, au obligatia sa tina registrul unic de control.
(2) Celelalte categorii de contribuabili pot tine registrul unic de control, in functie de optiunea acestora.

Art. 2
(1) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.
(2) Evidentierea controalelor in registrul unic de control, prevazuta la alin. (1), se face cu semnaturile reprezentantului legal al contribuabilului si organului de control.

Art. 3
(1) Contribuabilii prevazuti la art. 1 alin. (1) au obligatia de a prezenta organelor de control registrul unic de control.
(2) Organele de control au obligatia de a consemna in registru, inaintea inceperii controlului, urmatoarele elemente: numele si prenumele persoanelor imputernicite de a efectua controlul, unitatea de care apartin, numarul legitimatiei de control, numarul si data delegatiei/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlata, precum si temeiul legal in baza caruia se efectueaza controlul.
(3) Organele de control prevazute la art. 2 sunt obligate ca inainte de inceperea actiunii de control sa consulte actele de control incheiate anterior, care au legatura cu domeniul lor de activitate, pentru a cunoaste constatarile facute, masurile stabilite si stadiul indeplinirii lor.
(4) Controlul se poate desfasura numai dupa consemnarea in registrul unic de control a datelor prevazute la alin. (2).
(5) In situatia neprezentarii registrului unic de control, verificarea se efectueaza, iar cauzele neprezentarii se consemneaza in actul de control.

Art. 4
Dupa finalizarea controlului, in registrul unic de control se inscriu obligatoriu numarul si data actului de control intocmit.

Art. 5
(1) Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii verificate sau de inlocuitorul acestuia.
(2) Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Art. 6
(1) Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la directiile generale ale finantelor publice prevazute la alin. (1).
(3) Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze registrul unic de control.

Art. 7
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neachizitionarea registrului unic de control de la directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, in termenul prevazut la art. 6 alin. (2) si (3);
b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

Art. 8
(1) Contraventiile prevazute la art. 7 se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
a) de la 500 lei la 1.000 lei, pentru fapta prevazuta la lit. a);
b) de la 1.000 lei la 2.000lei, pentru fapta prevazuta la lit. b).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de organele de control specializate.
(3) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 9
Neinscrierea, de catre organele de control specializate, in registrul unic de control a elementelor obligatorii prevazute la art. 3 alin. (2) si la art. 4 constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii.

Art. 10
Registrul unic de control se tipareste de Compania Nationala Imprimeria Nationala – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 11
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Important: Contribuabilul care are organizate sedii secundare ce isi desfasoara activitatea in localitati din acelasi judet /alte judete va solicita registrul unic de control pentru toate sediile secundare de la D.G.F.P. judeteana in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are sediul social.

(Visited 1,822 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.