Declaratii fiscale cu termen de depunere martie 2014

In luna martie 2014 trebuie depuse la organul fiscal teritorial, dupa caz, urmatoarele declaratii:

Formular 092 – Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania

Potrivit OPANAF nr. 1165/2009 formularul se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare de contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
Termen : 7 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 092 – cine o depune
*Declaratia 092 – instructiuni de completare

Formular 096 – Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal

In conformitate cu OPANAF nr. 1768/2012 formularul se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita scoaterea din evidenta a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs, pana la data solicitarii, nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(7) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal competent, in raza caruia este arondat contribuabilul.
Termen : 10 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 096-formular si instructiuni de completare
*Declaratia 096 – documentar fiscal

Formular 204 – Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale pentru anul 2013

In conformitate cu OPANAF 3883/2013 formularul se completeaza si se depune de catre asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice sau pentru asocierile constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane cu statut de microintreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, din activitati agricole, din piscicultura sau silvicultura, pentru care venitul net se determina in sistem real. Declaratia nu se depune pentru asocierile fara personalitate juridica pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit.
Termen: 17 martie 2014.

Formular 100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, aferenta lunii februarie 2014

Potrivit OMFP nr. 123/ 2014 acest formular se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se poate depune si prin internet.
Termen 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Formular 100: instructiuni completare declaratie
*Microintreprinderi 2013 – declaratia 100
*Platitorii de impozit pe profit trebuie sa depuna formularul 100

Formular 101 – Definitivarea si plata impozitului pe profit pe anul 2013

In conformitate cu OPANAF nr. 878/2013 formularul se completeaza de catre contribuabilii platitori de impozit. pe profit, cu exceptia celor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b).,alin. (14) si (15).Contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit depun declaratia si platesc impozitul pe profit pana pe data de 25 a celei de-a treia luni de la inchiderea anului fiscal modificat.

Declaratia se depune in format electronic, sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare.
Termen : 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 101: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2013: reguli de urmat
*Declararea si plata impozitului pe profit aferent anului 2013 (oficial ANAF)
*Impozitul pe profit: tabel comparativ dupa modificarile aduse de OUG 102/2013

-Formular 112 – Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii februarie 2014

Potrivit art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente precum si de institutiile publice care calculeaza, retin, platesc sau, dupa caz, suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.
Modelul si continutul formularului 112 este cel Ordinul MFP nr. 1045/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Termen : 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 112: pdf inteligent actualizat in 24.02.2014
*Declaratia 112: la anexa „Asigurat” s-a introdus o noua sectiune, E – Date privind impozitul pe venit
*Formularul 112: noutati privind completarea si depunerea declaratiei in 2014
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.2
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.1

-Formular 224 – Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna februarie

Conform OPANAF nr. 52/2012. declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.
Termen : 25 martie 2014.

-Formular 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata, aferenta lunii februarie 2014 Potrivit art.156^2 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza electronic, de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata conform art.153 din Codul Fiscal. Modelul si continutul formularului 300 este cel din OPANAF nr.1790/2012.
Termen : 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 300: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 300 – completare
*Declaratia 300 – informatii utile

-Formular 301 – Decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna februarie

In conformitate cu art. 156^3 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza electronic sau se poate depune prin internet de catre contribuabilii mentionati in instructiunile de completare, dupa caz. Modelul si continutul formularului 301 este cel din OPANAF nr.30/2011.
Termen : 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 301: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (completare)
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (cine o depune)

-Fromular 307 – Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata

Potrivit OPANAF nr. 2223/2013 declaratia se depune de catre persoanele impozabile, dupa caz, mentionate in instructiunile de completare a formularului.
Termen : 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratiile 307 si 311: cine este obligat sa le depuna?
*Declaratia 307 – informatii utile

-Formular 311 – Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Conform OPANAF nr. 2224/2013 declaratia se depune de catre persoanele impozabile, dupa caz, mentionate in instructiunile de completare a formularului.
Termen : 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 311 – model completare
*Declaratia 311 – cand se depune?
*Declaratia 311 – informatii utile
-Formular 390 VIES -Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, aferenta lunii februarie 2014

Se depune potrivit art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, lunar, de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal. Se poate depune si prin internet. Modelul si continutul formularului 300 este cel din OPANAF nr.3162/2011.
Termen : 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 390: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (completare)
*Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (depunere)

-Formular 394 – Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)

Conform OPANAF nr. 3806/2013 formularul se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
Termen : 25 martie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Formular 394: instructiuni de depunere si completare
*Declaratia 394: programul s-a actualizat in 14.01.2014
*Declaratia 394: ce se declara si ce nu se declara
*Nu uitati! Declaratia 394 s-a modificat in decembrie 2013

(Visited 752 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.