Daily Archives: 04/03/2014

OPANAF nr.225/2014: procedura de solutionare a cererilor de rambursare a TVA de catre persoane stabilite in afara Comunitatii

Ordinul presedintelui ANAF nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii,publicat in Monitorul Oficial nr. 149 din 28.02.2014

Noile dobanzi de intarziere: 0.03% pe zi

Incepand cu 1 martie 2014, nivelul dobanzii de intarziere este de 0.03% pe zi”. In OUG 8/2014, la pct. 14 se precizeaza ca articolul 120, alineatul (7) din Codul de procedura fiscala se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.”

CASS pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor: info oficiale si exemple calcul

Contributii sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile aduse de OUG nr. 88/2013, art. 296.19, art. 296.21-296.26

Cheltuieli de protocol: tratament fiscal (oficial ANAF)

ANAF aduce la cunostinta contribuabililor urmatoarele precizari privind tratamentul fiscal aplicabil bunurilor consumate in cadrul actiunilor de protocol.