CASS pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor: info oficiale si exemple calcul

Contributii sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile aduse de OUG nr. 88/2013, art. 296.19, art. 296.21-296.26

NOUTATE ! Incepand cu data de 01.01.2014 persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor (chirii, arenda , inchirieri camere in scop turistic) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru aceste venituri indiferent daca mai obtin sau nu alte categorii de venituri.

Aceste persoane NU datoreaza si contributia de asigurari sociale (pensii). [art. 296.21 alin. (1), lit. i) , art. 296.23 alin. (1) Cod fiscal]

Categorii de venituri din cedarea folosintei bunurilor:
*veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile;
*venituri obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala , avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv;
*veniturile din arendarea bunurilor agricole.

Veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile

La ce valoare se aplica cota de 5,5% ?

In cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem forfetar: Venitul net (Venitul brut – cheltuieli forfetare calculate ca 25% din venitul brut)
In cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem real: Venitul net (Totalul veniturilor incasate – cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale)

Contributia lunara nu poate fi mai mica decat 5,5% din salariul de baza minim brut pe tara daca venitul din chirii este unicul pentru care se plateste CASS (plafon minim) si nu poate fi mai mare decat 5,5% din 5 salarii medii brute (plafon maxim).[art. 296.22 alin. (21) Cod fiscal]

Salariul minim brut pe tara – 850 de lei (01.01.2014-30.06.2014); 900 lei (01.07.2014-31.12.2014)
Salariu mediu brut: 2.298 lei

Modalitatea de plata a CASS
Plata CASS se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual, dupa caz, in functie de plafonul minim si maxim. Contributia este calculata de organul fiscal in baza declaratiei privind venitul estimat (D220) si a declaratiei privind venitul realizat (D200) si comunicata prin decizii de impunere, astfel:

*In cazul veniturilor in lei din inchirieri determinat in sistem forfetar in care contribuabilul depune doar declaratia 220 la inceputul activitatii
In baza venitului net estimat in D220 organul fiscal emite decizie de impunere pentru plati anticipate in care stabileste CASS datorat trimestrial, in patru rate egale, si termenele de plata , pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. La stabilirea CASS de plata trimestrial se tine cont de plafonul maxim.

Dupa incheierea anului fiscal organul fiscal verifica incadrarea CASS in plafonul minim sau, dupa caz, maxim, tinand cont si de eventualele alte venituri din categoria cedarii folosintei bunurilor iar in cazul diferentelor de plata /de restituit emite decizie de impunere anual .

*In cazul veniturilor in valuta din inchirieri determinat in sistem forfetar in care contribuabilul depune declaratia 220 la inceputul activitatii si declaratia 200 dupa incheierea anului fiscal

In baza venitului net estimat in D220 organul fiscal emite decizie de impunere pentru plati anticipate in care stabileste CASS datorat trimestrial, in patru rate egale, si termenele de plata , pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. La stabilirea CASS de plata trimestrial se tine cont de plafonul maxim.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza D200, organul fiscal stabileste CASS anual datorat , verifica incadrarea CASS in plafonul minim sau, dupa caz, maxim, tinand cont si de eventualele alte venituri din categoria cedarii folosintei bunurilor si emite decizie de impunere anuala pentru diferentele de plata /de restituit reprezentand CASS.

*In cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem real

In baza venitului net estimat in D220 organul fiscal emite decizie de impunere pentru plati anticipate in care stabileste CASS datorat trimestrial, in patru rate egale, si termenele de plata , pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. La stabilirea CASS de plata trimestrial se tine cont de plafonul maxim.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza D200, stabileste CASS anual datorat , verifica incadrarea CASS in plafonul minim sau, dupa caz, maxim, tinand cont de eventualele alte venituri din categoria cedarii folosintei bunurilor si emite decizie de impunere anuala pentru diferentele de plata /de restituit reprezentand CASS. [art. 296.24 alin. (4), (9), art. 296.25 alin. (1), (2), (4) si (41) Cod fiscal ]

Veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala , avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprins intre una si 5 camere inclusive

La ce valoare se aplica cota de 5,5% ?

In cazul veniturilor din inchirieri determinate la norma de venit: Norma de venit

In cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem real: Venitul net (Totalul veniturilor incasate – cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contribu ii sociale)

Contributia lunara nu poate fi mai mica decat 5,5% din salariul de baza minim brut pe tara daca venitul din inchirierea camerelor este unicul pentru care se plateste CASS (plafon minim) si nu poate fi mai mare decat 5,5% din 5 salarii medii brute (plafon maxim). [art. 296.22 alin. (21) Cod fiscal]

Modalitatea de plata a CASS
In baza declaratiei 220 depusa pentru fiecare an pana la 31 ianuarie, atat in cazul veniturilor din inchirieri turistice impozitate la norma de venit cat si in cazul veniturilor impozitate in sistem real, organul fiscal emite decizie de impunere pentru plati anticipate care se vor efectua pana la data de 25 iulie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv. La stabilirea CASS de plata in cursul anului organul fiscal tine cont de plafonul maxim. [art. 611 alin. (4), 622 alin. (2) art. 296.24 alin. (41), (9) Cod fiscal]

Dupa incheierea anului fiscal:
-in cazul veniturilor din inchirieri turistice impozitate la norma de venit organul fiscal verifica incadrarea CASS in plafonul minim sau, dupa caz, maxim, tinand cont si de eventualele alte venituri din categoria cedarii folosintei bunurilor iar in cazul diferentelor de plata /de restituit emite decizie de impunere anuala .
-in cazul veniturilor din inchirieri turistice impozitate in sistem real, in baza declaratiei 200 depuse de contribuabil, organul fiscal stabileste CASS anual datorata , verifica incadrarea CASS in plafonul minim sau, dupa caz, maxim, tinand cont si de eventualele alte venituri din categoria cedarii folosintei bunurilor si emite decizie de impunere anuala pentru diferentele de plata /de restituit reprezentand CASS. [art. 296.24 alin. (9), 296.25 alin. (1), (2), (4) si (41) Cod fiscal]
In cazul in care in cursul anului persoanele incep sa inchirieze mai mult de 5 camere, veniturile obtinute pana la sfarsitul anului fac parte din categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, dar se impoziteaza in sistem real, supunandu-se acelorasi prevederi de mai sus.

Veniturile din arendarea bunurilor agricole

Atentie! Incepand cu anul 2014 veniturile din arenda se impoziteaza exclusiv prin retinerea la sursa a cotei de 16% aplicata la diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Platitorul veniturilor va retine de asemenea si CASS.

La ce valoare se aplica cota de 5,5% ?

Diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. [art. 296.22 alin. (22) Cod fiscal]

Modalitatea de plata a CASS

CASS se retine si se vireaza de catre platitorul de venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile si se declara in D112.

Incadrarea in plafonul maxim se face de catre platitorul de venit la momentul platii venitului.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei informative 205 depusa de platitorul de venit, organul fiscal competent verifica incadrarea in plafonul minim si maxim si emite, dupa caz, decizia de impunere anuala pentru diferen ele de plata /de restituit. [art. 296.24 alin. (10), 296.25 alin. (4) si (41) Cod fiscal]

Contributia lunara nu poate fi mai mica decat 5,5% din salariul de baza minim brut pe tara daca venitul din arenda este unicul pentru care se plateste CASS (plafon minim) si nu poate fi mai mare decat 5,5% din 5 salarii medii brute (plafon maxim).

Exemplu privind aplicarea de catre organul fiscal a plafonului minim

O persoana obtine in anul 2014 exclusiv venit din chirii
Venit lunar net din chirii – 700 lei, CASS – 5,5% x 700 = 39 lei
Plati CASS trimestriale – 39 x 3 luni = 117 lei
Plata anuala = 117 x 4 trimestre = 468 lei
In anul 2015 organul fiscal verifica incadrarea contributiei platite in plafoanele prevazute de lege.
Salariul minim brut pe tara – 850 lei (01.01.2014-30.06.2014), 900 lei (01.07.2014-31.12.2014)
CASS anual aferenta plafonului minim – 850 x 5,5% x 6 luni (prima jumatate a anului 2014) + 900 x 5,5% x 6 luni (a doua jumatate a anului 2014) = 282 + 300 = 582
Organul fiscal va emite decizie de impunere pentru diferenta de plata de 114 lei (582 – 468)

Exemplu pentru aplicarea de catre organul fiscal a plafonului maxim

O persoana obtine venituri din chirii din inchirierea a trei imobile incasand o chirie lunara total de 9700 lei si venituri lunare din arenda in valoare de 5700 lei.
Venit lunar net din chirii – 7275 lei (9700-25%x9700)
Organul fiscal stabileste CASS anticipat pentru chirii – 5,5% x 7275 = 400 lei
Plati CASS trimestriale – 400 x 3 = 1200 lei .
Plata anuala CASS = 1200 x 4 = 4800
Venit lunar net din arenda – 4275 lei (5700-25%x5700)
Platitorul veniturilor din arenda retine CASS la fiecare plata – 5,5% x 4275 = 235 lei. Retinere anuala in contul CASS – 12 x 235 = 2820
Plati anuale efectuate in contul CASS – 4800 + 2820 = 7620 lei
CASS anuala plafonata maxim = 12 x 5,5% x 5 x 2223 = 7336 lei
Organul fiscal va emite decizie de impunere pentru diferenta de restituit de 284 lei (7620 – 7336)

NOUTATE in ceea ce priveste calculul impozitului
In cazul tuturor veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, dupa incheierea anului fiscal, organul fiscal va deduce CASS datorat pentru anul fiscal respectiv din veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor ,va determina impozitul pe venit anual datorat pentru aceste venituri si va emite decizie de impunere anuala privind impozitul de plata /de restituit [art. 641 alin. (3), (31) Cod fiscal]

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*CASS pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor – precizari oficiale
*CASS pe veniturile din chirii si arenda – precizari importante
*Regularizare CASS pentru veniturile realizate in 2012
*Arendarea bunurilor agricole: informatii de interes pentru arendasi si arendatori aplicabile cu 01.01.2014
*Decizie de impunere sanatate chirii (proiect de ordin)

Sursa: Finante Brasov

(Visited 1,157 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.