Noile dobanzi de intarziere: 0.03% pe zi

Incepand cu 1 martie 2014, nivelul dobanzii de intarziere este de 0.03% pe zi”. In OUG 8/2014, la pct. 14 se precizeaza ca articolul 120, alineatul (7) din Codul de procedura fiscala se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.”

Conform Codului de procedura fiscala, dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

In situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza dobanzi pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe venit, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
a) pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie;
b) dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
c) in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Istoricul cotele de majorari, dobanzi si penalitati de intarziere – actualizare 2013
*Istoricul cotele de majorari, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale
*Noul regim al penalitatilor de intarziere, aprobat prin lege
*Penalitati de intarziere – informatii utile
*Afla aici care este cuantumul penalitatilor de intarziere de la 1 iulie 2013

(Visited 1,628 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.