Codul de procedura fiscala: modificari valabile in 2014 (oficial ANAF)

ANAF aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151/28.02.2014 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal – bugetare:

Actul normativ aduce modificari si completari urmatoarelor acte normative:
-Legea 571/2003 privind Codul Fiscal;
-Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata;
-Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala;
-Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
-Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export –Import a Romanie EximBank-SA;
-Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

Principale modificari aduse Codului de procedura fiscala:

1.Se modifica art. 11 privind secretul fiscal in sensul ca informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise si oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului in cauza.

2.Se modifica art. 49 din Codul de procedura fiscala privind mijloacele de proba.
Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audio-video, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege.

3. Obligatii declarative cu privire la rezidentii altor state membre UE
Platitorii de venituri supuse impozitului pe venit datorat de nerezidenti vor depune pana in ultima zi a lunii februarie, o declaratie privind veniturile platite catre rezidentii din Comunitate.

Contribuabilii rezidenti in alte state membre, ce obtin venituri din proprietati imobiliare din Romania, vor depune pana pe data de 25 mai, o declaratie cu veniturile realizate in Romania.

Modelul si continutul declaratiilor vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

4.Art. 56 Prezentarea de inscrisuri este completat cu un nou aliniat cu urmatorul cuprins „Ori de cate ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de catre o persoana fizica sau juridica care exercita activitati specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanta fiscala, audit financiar, expertiza contabila, evaluare, documentul trebuie sa contina in mod obligatoriu si datele de identificare ale persoanei in cauza”

5.Certificarea declaratiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul ANAF:
*se abroga prevederea de la art. 83 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, privind obligatia certificarii declaratiilor anuale de catre un consultant fiscal;
*se introduce posibilitatea contribuabilului de a opta pentru certificarea declaratiilor depuse la autoritatile fiscale, inclusiv a declaratiilor rectificative.
*Certificarea declaratiilor fiscale de catre contribuabili reprezinta un criteriu de evaluare in analiza de risc fiscal, cand se va efectua selectia contribuabililor supusi inspectiei fiscale.

6.Prevederi speciale privind rambursarea TVA
Prin Ordin al Ministrului Finantelor Publice se aproba procedura de rambursare a TVA. Daca valoarea decontului cu suma negativa solicitata la rambursare este mai mica de 45.000 lei, organul fiscal aproba rambursarea TVA fara control, sub rezerva efectuarii ulterioare a inspectiei fiscale.

Aceasta procedura de rambursare fara control nu poate fi aplicata:
*in cazul in care contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal, fapte fiscale de natura infractiunilor
*in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite.

7.Nivelul dobanzii este de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere (acesta era de 0,4%).

8.Poprirea conturilor bancare nu poate fi infiinta inainte de implinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicarii somatiei. (in vechiul act normativ era specificat ca odata cu transmiterea somatiei si a titlului executoriu, se transmitea bancii la care se afla deschis contul debitorului adresa de infiintare a poprii).

Contabun.ro a mai publicat si:
*Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal: cele mai importante modificari
*Noile dobanzi de intarziere: 0.03% pe zi
*OPANAF nr.225/2014: procedura de solutionare a cererilor de rambursare a TVA de catre persoane stabilite in afara Comunitatii

Sursa: AJFP Vrancea

(Visited 662 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.