TVA 2014: aspecte referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA

Potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) – e), organele fiscale competente reinregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel:

a)din oficiu, de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, respectiv:
– de la data reactivarii, pentru persoana impozabila care este declarata inactiva fiscal conform prevederilor art. 781 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
– de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii pentru persoana impozabila care a intrat in inactivitate temporara , inscris in registrul comertului, potrivit legii.

b)la solicitarea persoanei impozabile, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, daca inceteaza situatia care a condus la anularea inregistrarii (inregistrarea in scopuri de TVA s-a anulat daca asociatii/administratorii persoanei impozabile/persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicat ).

In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai caror asociati din cauza carora s-a dispus anularea inregistrarii in scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitarii reinregistrarii, persoana impozabila poate solicita reinregistrarea chiar daca nu a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii. In acest sens, prin asociat majoritar se intelege persoana fizica sau juridica ce detine parti sociale/actiuni in cadrul unei societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, care depasesc 50% din capitalul social al societatii.

c)la solicitarea persoanei impozabile, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, daca inceteaza situatia care a condus la anularea inregistrarii (inregistrarea in scopuri de TVA s-a anulat daca persoana impozabila nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, in cazul in care perioada fiscala este luna calendaristica , si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul in care perioada fiscala este trimestrul calendaristic).

In acest caz persoana impozabila trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii/documente:
1.prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
2.prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa ;

d) la solicitarea persoanei impozabile, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, daca inceteaza situatia care a condus la anularea inregistrarii (inregistrarea in scopuri de TVA s-a anulat daca persoana impozabila nu a evidentiat achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul in care perioada fiscala este luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul in care perioada fiscala este trimestrul calendaristic).

In acest caz persoana impozabila trebuie sa depun o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice.

Contabun.ro a mai publicat:
*TVA 2014: reguli pentru persoanele a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata
*ANAF va inregistra din oficiu in scopuri de TVA persoanele impozabile cu cifra de afaceri de peste 220.000 lei
*Principalele modificari in domeniul TVA incepand cu 1 ianuarie 2014
*OPANAF 59/2014: aprobarea procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA (declaratia 318)
*Determinarea plafonului pentru TVA la incasare

Sursa: Finante Arges

(Visited 263 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − two =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.