Daily Archives: 28/03/2014

Deducerea cheltuielilor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul colectiv – pentru anul 2013

Incepand cu data de 05.08.2013, prin Ordonanta Guvernului nr. 16/2013, art. I, pct. 5, se abroga articolul 58^1 din Codul fiscal, potrivit caruia contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Control ITM 2014: Cerere amanare control ITM – formular word

control itm, control itm 2014, cerere amanare control itm

Control ITM 2014. Atat salariatii, angajatorii, cat si alte entitati, precum instantele de judecata, executorii judecatoresti sau organele de cercetare si urmarire penala pot solicita ITM sa efectueze un control.

Radierea sanctiunii disciplinare: in cat timp se face?

Potrivit dispozitiilor art. 248 alin. (3) din Codul muncii, republicat, sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen.

Acciza la tigarete va creste de la 1 aprilie 2014

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 208 din 24 martie 2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice

Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania sunt:
– domiciliul in Romania;
– locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;
– centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
– persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.