Deducerea cheltuielilor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul colectiv – pentru anul 2013

Incepand cu data de 05.08.2013, prin Ordonanta Guvernului nr. 16/2013, art. I, pct. 5, se abroga articolul 58^1 din Codul fiscal, potrivit caruia contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

La art. II din OG nr. 16/2013 se precizeaza ca: pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in conformitate cu prevederile art. 58^1 din Codul fiscal, in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la data abrogarii acestui articol se aplica reglementarile in vigoare la data efectuarii cheltuielilor.

Din veniturile impozabile din salarii obtinute la func_ia de baza, aferente anului 2013, se deduc cheltuielile efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la data de 05.08.2013 (data abrogarii art. 58^1 din Codul fiscal), in limita unei sume maxime de 300 lei.

Deducerea acestor cheltuieli se acorda de organul fiscal competent, la solicitarea titularului contractului de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Solicitarea deducerii se face de catre titularul contractului de economisire-creditare, prin depunerea formularului 230 “Cerere privind destina_ia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, pana la data de 25 mai 2014, pentru veniturile aferente anului 2013.

Sursa: DGRFP Ploiesti

(Visited 368 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.