Sinteza saptamanii 24-28 martie(Control inspectia muncii 2014, Bilant la 31.12.2013: pdf-ul inteligent a fost actualizat in 26.03.2014, REVISAL 2014: completare, transmitere, amenzi, erori intalnite…)

In materialul de fata va prezentam cele mai importante articole din saptamana recent incheiata.

*Control inspectia muncii 2014: documente si date solicitate
Controlul tematic acopera un numar limitat de domenii din cele reglementate de legislatia muncii si se desfasoara intr-o scurta perioada de timp. Aceste tipuri de controale ofera o imagine partiala a modului de organizare si desfasurare a activitatii angajatorului, concludenta insa asupra problemei care constituie tema controlui (presupune o tematica de control)

*Bilant la 31.12.2013: pdf-ul inteligent a fost actualizat in 26.03.2014
Bilant la 31.12.2014: Pdf-ul intelifent la care este atasat fisierul zip. pentru generearea S1002-S1003-S1005 situatii financiare anuale la 31 decembrie 2013 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2013 a fost actualizat in data de 26.03.2014.

*Declaratia 112: pdf inteligent actualizat in 26.03.2014
D 112: PDF-ul inteligent pentru generarea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, conform Ordinului comun al ministrului finantelor publice nr.1977/ 09.12.2013, ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.2757/ 23.12.2013 si al ministrului sanatatii nr.1580/ 23.12.2013, a fost actualizat din nou, pe site-ul ANAF, in data de 26.03.2014.

*Esalonarea la plata contribuabili cu risc fiscal mic: conditii speciale
ANAF aduce la cunostinta celor interesati urmatoarele prevederi speciale privind acordarea esalonarii la plata pentru contribuabilii cu risc fiscal mic.

*Persoane juridice aflate in lichidare: situatiile financiare se depun pana la 31 martie 2014
ANAF reaminteste ca, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in aceasta procedura au obligatia de a depune o raportare contabila anuala in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Astfel, entitatile mentionate mai sus vor depune pana la 31 martie 2014, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care sunt arondate, raportarile contabile anuale la 31 decembrie 2013

*Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala
ANAF prezinta Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice aprobata prin OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

*Registru zilieri 2014: model cerere tip pentru eliberarea registrului de evidenta a zilierilor [PDF]
Registrul de evidenta a zilierilor: registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor.

*Abatere disciplinara: definitie, trasaturi, reguli
Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici (art.247 alin.(2) din Codul muncii, republicat).

*Salariat versus angajator: drepturi si obligatii prevazute de Codul Muncii
Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

*Situatii financiare 2013: vezi aici cine este obligat sa le depuna pana pe 31 martie 2014
ANAF reaminteste persoanelor juridice aflate in lichidare ca in termen de 90 de zile de la inchiderea exercitiului financiar, respectiv luni 31 martie 2014 au obligatia depunerii situatiilor financiare aferente anului 2013.

*REVISAL 2014: completare, transmitere, amenzi, erori intalnite
Potrivit art.34 din Codul muncii, republicat, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor.

*Declaratia 311 – documentar fiscal
Declaratia 311 se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, direct sau prin imputernicit, la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata.

(Visited 447 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.