Contractul colectiv de munca 2014: considerente generale

Contractul colectiv de munca, potrivit art.229 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Iar art.1 lit.h) pct.i din Legea dialogului social nr.62/2011, republicata, defineste contractul colectiv de munca ca fiind conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca. Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea si apararea intereselor partilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca, in vederea asigurarii pacii sociale.

Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.

Totusi, Codul muncii, republicat, nu prevede obligativitatea incheierii contractului colectiv de munca, ci doar obligativitatea negocierii la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati (art.229, alin.(2)).

Obligatia negocierii colective numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati, este prevazuta si de Legea dialogului social, la art.129, alin.(1).

Iar negocierea colectiva, potrivit art.1 lit.b) pct.iii din Legea dialogului social, republicata, este negocierea dintre angajator sau organizatia patronala si sindicat ori organizatia sindicala sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care urmareste reglementarea relatiilor de munca ori de serviciu dintre cele doua parti, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun.

Prin urmare, obligativitatea negocierii nu presupune si obligativitatea incheierii contractului colectiv de munca. Acesta se va incheia doar daca, in urma negocierilor, partile ajung la un acord.

Partile, reprezentarea acestora, precum si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt reglementate prin Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social, republicata in Monitorul Oficial nr.625 din 31 august 2012, la titlul VII, art.127-153.

Extras din lucrarea „Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii

* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”

(Visited 535 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.