Declaratii fiscale cu termen de depunere APRILIE 2014

In luna aprilie 2014 trebuie depuse la organul fiscal teritorial, dupa caz, urmatoarele declaratii:

-Formular 092 – Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania

Potrivit OPANAF nr. 1165/2009, formularul se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare de catre contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

Termen : 7 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 092 – cine o depune
*Declaratia 092 – instructiuni de completare

-Formular 096 – Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal

In conformitate cu OPANAF nr. 1768/2012 formularul se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita scoaterea din evidenta a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs, pana la data solicitarii, nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(7) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal competent, in raza caruia este arondat contribuabilul.

Termen : 10 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 096-formular si instructiuni de completare
*Declaratia 096 – documentar fiscal

-Formular 100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, aferenta lunii martie 2014

Potrivit OMFP nr. 123/ 2014 acest formular se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se poate depune si prin internet.

Termen : 25 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Formular 100: instructiuni completare declaratie
*Microintreprinderi 2013 – declaratia 100
*Platitorii de impozit pe profit trebuie sa depuna formularul 100

-Formular 104 – Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Se depune trimestrial de catre asociatiile constituite intre persoane juridice romane sau straine si persoanele fizice rezidente sau nerezidente, potrivit prevederilor art.13 lit. c) si e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Baza legala : OPANAF 3136/2013

Termen : 25 aprilie 2014

-Formular 112 – Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii februarie 2014

Potrivit art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se depune:
•pentru luna precedenta de catre:
-persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;
-institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului;
•pentru trimestrul precedent de catre:
‐contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal .
Modelul si continutul formularului 112 este cel prevazut in Ordinul MFP nr. 1045/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termen : 25 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 112: pdf inteligent actualizat in 26.03.2014
*Declaratia 112: la anexa „Asigurat” s-a introdus o noua sectiune, E – Date privind impozitul pe venit
*Formularul 112: noutati privind completarea si depunerea declaratiei in 2014
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.2
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.1

Formular 224 – Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna martie

Conform OPANAF nr. 52/2012. declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.

Termen : 25 aprilie 2014.

-Formular 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata, aferenta lunii martie 2014 Potrivit art.156^2 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza electronic, de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata conform art.153 din Codul Fiscal (lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz). Modelul si continutul formularului 300 este cel din OPANAF nr.1790/2012.

Termen : 25 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 300: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 300 – completare
*Declaratia 300 – informatii utile

-Formular 301 – Decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna martie 2014

In conformitate cu art. 156^3 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza si se depune de catre contribuabilii mentionati in instructiunile de completare, dupa caz. Modelul si continutul formularului 301 este cel din OPANAF nr.30/2011.

Termen : 25 aprilie 2014

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 301: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (completare)
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (cine o depune)

-Formular 307 – Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata

Se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA sau a caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat care au obligatia ajustarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, in conditiile Legii nr.571/2003.

Baza legala : OPANAF nr. 2223/2013

Termen : 25 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratiile 307 si 311: cine este obligat sa le depuna?
*Declaratia 307 – informatii utile

-Formular 311 – Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Se depune de catre persoanele impozabile a caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu si care au obligatia platii taxei pe valoarea adaugata colectata, in conditiile Legii nr.571/2003.

Baza legala: OPANAF nr. 2224/2013.

Termen : 25 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 311 – model completare
*Declaratia 311 – cand se depune?
*Declaratia 311 – informatii utile

-Formular 390 VIES -Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, aferenta lunii martie 2014

Se depune potrivit art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, lunar, de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal. Modelul si continutul formularului 390 este cel din OPANAF nr.3162/2011.

Termen : 25 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 390: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (completare)
*Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (depunere)

-Formular 394 – Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)

Conform OPANAF nr. 3806/2013 formularul se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Termen : 25 aprilie 2014.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Formular 394: instructiuni de depunere si completare
*Declaratia 394: programul s-a actualizat in 14.01.2014
*Declaratia 394: ce se declara si ce nu se declara
*Nu uitati! Declaratia 394 s-a modificat in decembrie 2013

-Formular 120 (format electronic) – Decont privind accizele pentru anul 2013

Conform OPANAF nr.1950/2012 formularul se depune in conformitate cu Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal de catre operatorii economici platitori de accize

Termen : 30 aprilie 2014

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 120 – decont privind accizele: pdf-ul inteligent a fost publicat in 06.03.2014
*Formularele 100 si 120 au fost modificate

Formular 130 (format electronic) – Decont privind impozitul la titeiul din productia interna pentru anul 2013

Conform OPANAF nr.1950/2012 formularul se depune de operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna potrivit art.219 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Termen : 30 aprilie 2014

(Visited 1,030 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.