Daily Archives: 02/04/2014

Bilant la 31.12.2013: pdf-ul inteligent a fost actualizat in 01.04.2014

Bilant la 31.12.2013: Pdf-ul intelifent la care este atasat fisierul zip. pentru generearea S1002-S1003-S1005 situatii financiare anuale la 31 decembrie 2013 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2013 a fost actualizat in data de 01.04.2014.

Incheierea contractului individual de munca: formulare necesare – valabile in 2014

Contractul individual de munca (CIM) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu (art.10 din Codul muncii, republicat).

Legea nr.18/2014: tabel comparativ zilieri

Tabel comparativ pentru legea nr.52/2014 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, urmare a modificarilor aduse de Legea nr.18/2014.

Declaratia 092 se depune pana luni, 7 aprilie inclusiv

Formularul 092 – Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania – se poate depune pana luni, 7 aprilie inclusiv.

HG 77/2014: tabel comparativ impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti

Normele metodologice – HG nr.44/2004. Tabel comparativ pentru Titlul V Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania urmare modificarilor aduse de HG nr.77/2014. In vigoare incepanad cu data de 12.02.2014.