Sinteza saptamanii 31 martie – 4 aprilie (Bilant la 31.12.2013: pdf-ul inteligent a fost actualizat in 02.04.2014, Declaratii fiscale cu termen de depunere APRILIE 2014…)

In materialul de fata va prezentam cele mai importante articole din saptamana recent incheiata.

*Bilant la 31.12.2013: pdf-ul inteligent a fost actualizat in 02.04.2014
Bilant la 31.12.2013: Pdf-ul intelifent la care este atasat fisierul zip. pentru generearea S1002-S1003-S1005 situatii financiare anuale la 31 decembrie 2013 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2013 a fost actualizat in data de 02.04.2014

*Contractul colectiv de munca 2014: considerente generale
Contractul colectiv de munca, potrivit art.229 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

*Cercetarea disciplinara 2014: decizie privind suspendarea contractului individual de munca
Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici (art.247 alin.(2) din Codul muncii, republicat).

*Acces dosar fiscal: procedura de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal
Procedura de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in spatiul privat al contribuabilului, a fost aprobata prin Ordinul ANAF nr. 230/2013, si a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126/07.03.2013.

*Declaratii fiscale cu termen de depunere APRILIE 2014

*Contractul colectiv de munca 2014: reprezentantii salariatilor (cum sunt alesi, ce atributii au, care este durata mandatului…)
La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.

*[DOC] Model notificare incetare contract de munca in perioada de proba – valabil in 2014
Perioada de proba este perioada stabilita pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca.

*Incheierea contractului individual de munca: formulare necesare – valabile in 2014
Contractul individual de munca (CIM) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu (art.10 din Codul muncii, republicat).

*Concediul si indemnizatia pentru ingrijire copil bolnav: impozit si contributii datorate
Potrivit art.26 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav de pana la 7 ani se suporta integral din bugetul FNUASS.

*Legea de plafonare a platilor in numerar, aprobata de Guvern
Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri proiectul de lege pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar.

(Visited 326 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.