Daily Archives: 07/04/2014

Ordinul ANAF nr. 380/2014: procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita a fost publicat in M.O 184 din 14 martie 2014.

Hotararea Guvernului nr. 196/2014: aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

Hotararea Guvernului nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004,

HG nr.119/2014: Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Hotararea Guvernului nr. 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002 (M. O. 197 din 20 martie 2014)

Contractul colectiv de munca 2014: convocarea partilor indreptatite la negociere

Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Declaratia 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania: completare si depunere

declaratia 200 anaf, declaratia 200 download, declaratia 200 pdf, declaratia 200 pdf anaf, formular 200 completat, model formular 200, formular 200 pdf

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

CIM 2014: cand se poate suspenda un contract individual de munca?

anularea deciziei suspendare cim, cand se suspenda cim?, cim 2014, decizie suspendare CIM

Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.