Hotararea Guvernului nr. 196/2014: aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

Hotararea Guvernului nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004,

Publicata in Monitorul Oficial nr. 208 din 24.03.2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 177 alin. (3) si al art. 206^60 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. ‐
Incepand cu data de 1 aprilie 2014, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazut in coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 59,77 euro/1.000 tigarete.

Art. 2. ‐
La punctul 113 subpunctul 113.11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:

“(9^1) Prevederile alin. (9)‐(11) nu se aplica consumatorilor casnici.”

Contabun.ro a mai publicat si:
* HG. 77/2014 si HG.196/2014: tabel comparativ accize (norme Codul Fiscal)
* OUG nr.8/2014: tabel comparativ accize
* Declaratia 120 – decont privind accizele: pdf-ul inteligent a fost publicat in 06.03.2014
* Cursul utilizat la calculul accizelor in anul 2014
* Cursul euro oficial pentru calculul accizelor in anul 2014

(Visited 278 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.