Ordinul ANAF nr. 380/2014: procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita a fost publicat in M.O 184 din 14 martie 2014.

In temeiul prevederilor art. 1201 alin. (1) si (2) si ale art. 178 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 573 din 12 august 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: „Art. 2. – (1) Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, al caror plafon este prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anulare, se scad din evidentele fiscale in primele 7 zile ale anului urmator.”

2. In anexa, la capitolul I, punctul 2 va avea urmatorul cuprins: „2.1. Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa aceasta data, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit o singura data, trimestrial, pentru obligatiile fiscale principale care au implinit 90 de zile de la scadenta, cu exceptia situatiei in care acestea au fost stinse partial sau total, dupa caz.

2.2. Pentru obligatiile de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit potrivit dispozitiilor pct. 1.”

3. In anexa, la capitolul I, punctul 3.5 va avea urmatorul cuprins: „3.5. Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013, in situatia in care la implinirea termenului de 180 de zile prevazut la pct. 3.1 se constata ca exista obligatii fiscale principale restante in aceasta perioada, care nu au depasit 90de zile de la scadenta, pentru acestea nu se vor emite decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere, cu exceptia situatiei in care acestea au fost stinse partial sau total, dupa caz.”

Art. II. – Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(Visited 376 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.