Daily Archives: 08/04/2014

Contractul colectiv de munca 2014: documente necesare la inregistrarea contractul colectiv de munca la nivel de unitate

Negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au incadrati cel putin 21 de salariati.

In cazul unui control, inspectorii de munca solicita dovada ca a fost initiata negocierea contractului colectiv de munca.

Inspectia Muncii nu se mai opreste: a aplicat amenzi in valoare de 3.117.200 de lei in perioada 24 – 28 martie 2014. Invata sa te protejezi!

Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 24 – 28 martie 2014, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 3.117.200 de lei. Au fost depistate 318 persoane care lucrau fara forme legale.

Intarzierea la plata CASS pentru chirii, fara penalitati daca nu s-a primit decizia de impunere

Persoanele care depasesc termenele de plata ale obligatiilor fiscale din cauza faptului ca nu au primit deciziile de impunere pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS) datorate asupra veniturilor din inchirieri nu vor mai plati dobanzi si penalitati de intarziere.

Completare COR 2014 – 07.04.2014

Ordinul nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Anunt prezentare de inscrisuri

Potrivit prevederilor alin. (1) al art. 56 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii starii de fapt fiscale, contribuabilul are obligatia sa puna la dispozitie organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri. In acelasi scop, organul fiscal are dreptul sa solicite inscrisuri si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.

HG 77/2014: tabel comparativ impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Normele metodologice – HG nr.44/2004. Tabel comparativ pentru Titlul IV – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor urmare a modificarilor aduse de HG nr.77/2014.

Procedura inregistrarii contractelor incheiate cu nerezidenti persoane fizice si juridice

Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine au obligatia sa inregistreze contractele/documentele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile.