Bilant ONG la 31.12.2013 – termen depunere 30.04.2014

Persoanelor juridice fara scop patrimonial au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2013 in formatul prevazut de Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa le depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Termen depunere: 30 aprilie 2014.

Situatiile financiare anuale cuprind:
*Bilant (cod F10),
*Contul rezultatului exercitiului (F20).
*Repartizarea rezultatului exercitiului financiar (Nota 3);
*Situatia activelor imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial (Nota1.1);
*Situatia activelor imobilizate pentru activitatile economice (Nota1.2).
Situatiile financiare anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii, precum si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de:
*Raportul administratorilor;
*Raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz;
*Procesul-verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale, semnate si stampilate, conform legii;
*Declaratia scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Situatiile financiare anuale insotite de inscrisurile mentionate mai sus se depun, in format electronic si in format hartie, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al situatiilor financiare se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, si indiferent de modalitatea de depunere consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, procesul-verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale, precum si declaratia scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice, scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor juridice fara scop patrimonial in mod gratuit de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, meniul Declaratii electronice, submeniul Descarcare declaratii.

Facem precizarea ca, persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007, nu intocmesc situatii financiare anuale.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Situatii financiare si raportari anuale pentru anul 2013: intocmire si depunere (ghid ANAF)
* Situatii financiare 2013: termen depunere
* Depunerea situatiilor financiare aferente anului 2013 – ghid practic
* Vezi aici ce documente trebuie sa insoteasca situatiile financiare anuale!
* Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile incheiate la 31 decembrie 2013

Sursa: DGRFP Galati

(Visited 2,389 times, 1 visits today)

One Response to Bilant ONG la 31.12.2013 – termen depunere 30.04.2014

  1. Roxana says:

    Foarte utile informatiile.
    Multumim!

    Roxana,
    http://www.asociatie-umanitara.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published.