Daily Archives: 10/04/2014

Cum se poate angaja un cetatean al unui stat membru UE pe teritoriul Romaniei?

Conform dispozitiilor art. 3, alineatul (1), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, ”cetatenii Uniunii Europene si membrii acestora de familie care isi exercita dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei beneficiaza de egalitate de tratament cu cetatenii romani in domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate si a dispozitiilor adoptate in aplicarea lor.”

CIM 2014: 8 situatii in care concedierea salariatilor nu poate fi dispusa

Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.

Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Rambursarea TVA: procedura

In Monitorul Oficial nr. 249/07.04.2014 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 491/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.