Sinteza saptamanii 7-11 aprilie (CIM 2014: cand se poate suspenda un contract individual de munca?, Bilant ONG la 31.12.2013 – termen depunere 30.04.2014, CIM 2014: 8 situatii in care concedierea salariatilor nu poate fi dispusa…)

In materialul de fata va prezentam cele mai importante articole din saptamana recent incheiata.

*CIM 2014: cand se poate suspenda un contract individual de munca?
Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

*Intarzierea la plata CASS pentru chirii, fara penalitati daca nu s-a primit decizia de impunere
Persoanele care depasesc termenele de plata ale obligatiilor fiscale din cauza faptului ca nu au primit deciziile de impunere pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS) datorate asupra veniturilor din inchirieri nu vor mai plati dobanzi si penalitati de intarziere.

*Completare COR 2014 – 07.04.2014
Ordinul nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

*HG 77/2014: tabel comparativ impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Normele metodologice – HG nr.44/2004. Tabel comparativ pentru Titlul IV – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor urmare a modificarilor aduse de HG nr.77/2014.

*Istoricul cotele de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale – actualizare 2014
Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

*Contractul colectiv de munca 2014: inregistrare si evidenta
Contractul colectiv de munca, potrivit art.229 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca

*CIM 2014: 8 situatii in care concedierea salariatilor nu poate fi dispusa
Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.
Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

*Bilant ONG la 31.12.2013 – termen depunere 30.04.2014
Persoanelor juridice fara scop patrimonial au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2013 in formatul prevazut de Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa le depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Termen depunere: 30 aprilie 2014.

(Visited 310 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.