Precizari privind impozitul pe cladiri

ANAF reaminteste ca, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/14.11.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703/15.11.2013, incepand cu 1 ianuarie 2014, a intrat in vigoare impozitul pe constructii, stabilit potrivit Titlului IX^3 din Codul Fiscal, ale carui principale aspecte le prezentam in articolul de mai jos.

Contribuabilii obligati la plata acestui impozit sunt:
– persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;
– persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
– persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene;
– utilizatorul, in cazul operatiunilor de leasing financiar;
– locatorul, in cazul operatiunilor de leasing operational.

Constructiile care intra sub incidenta acestui impozit sunt cele prevazute in grupa 1 „Constructii”, cu exceptia subgrupei 1.2.9, din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare, altele decat constructiile pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea, impozit reglementat la Titlul IX „Impozite si taxe locale” prevazut de Codul Fiscal.

Cota de impozit si baza de impozitare
Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al contului corespunzator constructiilor (contul 212), din care se scade:

– valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX”Impozite si taxe locale”, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz. Deducerea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, se justifica cu documentatia corespunzatoare care atesta comunicarea acestei valori catre proprietar.

– valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

– valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 „Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole” din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

Cheltuiala cu impozitul pe constructii este cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil.

Depunerea declaratiei fiscale si plata impozitului

Declararea impozitului pe constructii se face pana la data de 25 mai inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul, prin depunerea formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, completand corespunzator sectiunea a II-a „Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic”. Necompletarea tabelului corespunzator acestui tip de impozit, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.

Plata impozitului pe constructii se face in doua rate egale, pana la datele de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului au obligatia de a declara si platii impozitul pe constructii pana la data incheierii perioadei din an in care persoana juridica a existat.

Contribuabilii nou infiintati datoreaza impozitul pe constructii incepand cu anul fiscal urmator.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Impozitul pe constructii speciale – precizari oficiale ANAF
*Codul fiscal 2014: impozitul pe constructii speciale si redeventele miniere
*Impozitul pe constructii speciale – propunere de modificare a Codului Fiscal
*Impozit pentru piscina si parcari din 2014

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 447 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.