COR 2014: HG 1352/2010 privind structura COR – nivel grupa de baza republicata

Hotararea Guvernului nr.1352/2010 (HG 1352/2010) privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08,  a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 300 din data de 24 aprilie 2014.

HG nr.1352/2010 a fost republicata in temeiul art.V din HG nr.1116/2013 pentru modificarea si completarea HG nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08, publicata in Monitorul Oficial nr. 836 din 24 decembrie 2013, in vigoare din data de 22 februarie 2014.

HG nr.1352/2010 (art.1- 11)
Anexa – Structura Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza:
1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori
2 Specialisti in diverse domenii de activitate
3 Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic
4 Functionari administrative
5 Lucratori in domeniul serviciilor
6 Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit
7 Muncitori calificati si asimilati
8 Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente
9 Muncitori necalificati
0 Fortele armate

 TOP

HG nr.1352/2010 republicata:

Art.1. –  Se aproba structura Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. – Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigura identificarea, ierarhizarea si codificarea ocupatiilor din economia Romaniei.

Art.3. – La elaborarea COR se au in vedere urmatoarele principii:
a) principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale obiective, potrivit caruia constituirea categoriilor de clasificare se face in concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, in succesiunea importantei lor pentru activitatea practica;
b) principiul omogenitatii in constituirea categoriilor de clasificat – grupe, subgrupe – potrivit caruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseste un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt in principal urmatoarele: nivelul de educatie si formare profesionala; nivelul competentelor determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile; gradul de specializare in cadrul aceleiasi activitati; felul materiilor prime si utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;
c) principiul univocitatii gruparii unitatilor, care presupune si impune repartizarea fiecarei unitati de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai intr-un singur loc, indiferent de numarul locurilor si unitatilor de clasificat;
d) principiul actualitatii, care presupune luarea in considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv a optimizarii si economicitatii folosirii codurilor;
e) principiul stabilitatii pe o perioada mai indelungata de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care sa permita adaptarea permanenta a clasificarii la noile conditii de dezvoltare economico-sociala;
f) principiul folosirii multilaterale a clasificarii pe diverse structuri organizatorice si activitati, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetari statistice nationale si internationale.

Art.4. –  COR este structurata pe 5 niveluri de clasificare, dupa cum urmeaza:
a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;
b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de baza; codificarea grupelor de baza se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
e) nivelul V face posibila detalierea la nivel de ocupatie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.

Art.5. –  Orice ocupatie are un cod format din 6 cifre, astfel:
a) prima cifra corespunde codului grupei majore;
b) primele doua cifre corespund codului subgrupei majore;
c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;
d) primele 4 cifre corespund codului grupei de baza;
e) ultimele doua cifre, din cele 6, corespund codului ocupatiei.

Art.6. –  COR cuprinde urmatoarele 10 grupe majore:
a) grupa majora 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori;
b) grupa majora 2: Specialisti in diverse domenii de activitate;
c) grupa majora 3: Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic;
d) grupa majora 4: Functionari administrativi;
e) grupa majora 5: Lucratori in domeniul serviciilor;
f) grupa majora 6: Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit;
g) grupa majora 7: Muncitori calificati si asimilati;
h) grupa majora 8: Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente;
i) grupa majora 9: Muncitori necalificati;
j) grupa majora 0: Fortele armate.

Art.7. – (1) COR la nivel de ocupatie, pentru grupele majore 1- 9, se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.**)
———————
**) In anul 2011 ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
———————

(2) Ocupatiile specifice grupei majore 0, denumita “Fortele armate”, se aproba in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre institutiile apartinand sistemului de aparare, ordine si siguranta publica.

Art.8. –  Clasificarea ocupatiilor din Romania se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei.

Art.9. – Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in colaborare cu Institutul National de Statistica asigura, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR in concordanta cu modificarile care se produc in structura economiei nationale si in legislatia specifica in vigoare.

Art.10. – Prin actualizarea COR se intelege ansamblul activitatilor care, dupa caz, au ca scop:
a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii;
b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii;
c) redenumirea si/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii.

Art.11. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

TOP

ANEXA

STRUCTURA
          Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza
     (conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08)

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

11  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
111  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
1111 Legislatori, membri ai executivului
1112 Inalti conducatori ai administratiei publice
1113 Conducatori si membri ai consiliilor locale
1114 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile specializate
112  Directori generali, directori executivi si asimilati
1120 Directori generali, directori executivi si asimilati

12  Conducatori in domeniul administrativ si comercial
121  Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ
1211 Conducatori in domeniul financiar
1212 Conducatori in domeniul resurselor umane
1213 Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii
1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati
in grupele de baza anterioare
122  Conducatori in domeniul vanzari, marketing si dezvoltare
1221 Conducatori in domeniul vanzari si marketing
1222 Conducatori in domeniul publicitatii si relatiilor publice
1223 Conducatori in domeniul cercetarii si dezvoltarii

13  Conducatori de unitati din industrie si servicii
131  Conducatori de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura
1311 Conducatori de unitati din agricultura si silvicultura
1312 Conducatori de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului
132  Conducatori de unitati din industria prelucratoare, extractiva, constructii si in
domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri
1321 Conducatori de unitati din industria prelucratoare
1322 Conducatori de unitati din industria extractiva
1323 Conducatori de unitati din domeniul constructiilor
1324 Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri
133  Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor
1330 Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor
134  Conducatori de unitati de prestari servicii
1341 Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii copilului
1342 Conducatori de unitati din domeniul sanatatii
1343 Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii persoanelor in varsta
1344 Conducatori de unitati din domeniul asistentei sociale
1345 Conducatori de unitati de invatamant
1346 Conducatori de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari
1349 Conducatori de unitati de prestari servicii neclasificati in grupele de
baza anterioare

14  Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii
141  Conducatori de unitati hoteliere si de restaurante
1411 Conducatori de unitati hoteliere
1412 Conducatori de restaurante
142  Conducatori de unitati din domeniul comertului
1420 Conducatori de unitati din domeniul comertului
143  Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii
1431 Conducatori de centre sportive, recreative si culturale
1439 Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii neclasificati in grupele
de baza anterioare

TOP

2  Specialisti in diverse domenii de activitate

21  Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei
211  Specialisti in fizica si stiinta pamantului
2111 Fizicieni si astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimisti
2114 Geologi si geofizicieni
212  Matematicieni, actuari si statisticieni
2120 Matematicieni, actuari si statisticieni
213  Specialisti in stiintele vietii
2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati
2132 Consultanti in agricultura, silvicultura si pescuit
2133 Specialisti in domeniul protectiei mediului
214  Ingineri (exclusiv in electrotehnologie)
2141 Ingineri tehnologi si de productie
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri in domeniul protectiei mediului
2144 Ingineri mecanici
2145 Ingineri chimisti
2146 Ingineri mineri, petrolisti, metalurgisti si asimilati
2149 Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
215  Ingineri in electrotehnologie
2151 Ingineri electricieni
2152 Ingineri electronisti
2153 Ingineri in domeniul telecomunicatiilor
216  Arhitecti, proiectanti, topografi si designeri
2161 Arhitecti constructori
2162 Arhitecti in domeniul peisagistic
2163 Designeri produse si imbracaminte
2164 Proiectanti in domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului
2165 Cartografi si topografi
2166 Designeri grafica si multimedia

22  Specialisti in domeniul sanatatii
221  Medici
2211 Medici de medicina de familie/medicina generala
2212 Medici specialisti
222  Asistenti medicali generalisti si moase
2221 Asistenti medicali generalisti
2222 Moase
223  Practicieni de medicina complementaraaalternativa
2230 Practicieni de medicina complementaraaalternativa
224  Paramedici
2240 Paramedici
225  Medici veterinari
2250 Medici veterinari
226  Alti specialisti in domeniul sanatatii
2261 Medici dentisti
2262 Farmacisti
2263 Specialisti in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale
2264 Fizioterapeuti
2265 Dieteticieni si nutritionisti
2266 Audiologi si specialisti in logopedie
2267 Optometristi si opticieni
2269 Specialisti in domeniul sanatatii neclasificati in grupele de baza anterioare

23  Specialisti in invatamant
231  Profesori universitari si asimilati
2310 Profesori universitari si asimilati
232  Profesori in invatamantul profesional
2320 Profesori in invatamantul profesional
233  Profesori in invatamantul secundar
2330 Profesori in invatamantul secundar
234  Profesori in invatamantul primar si prescolar
2341 Profesori in invatamantul primar
2342 Educatori in invatamantul prescolar
235  Alti specialisti in invatamant
2351 Specialisti in metodologie didactica
2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
2353 Alti instructori-formatori de limbi straine
2354 Alti instructori-formatori de muzica
2355 Alti instructori-formatori de arta
2356 Instructori-formatori in tehnologia informatiei
2359 Specialisti in invatamant neclasificati in grupele de baza anterioare

24  Specialisti in domeniul administrativ-comercial
241  Specialisti in domeniul financiar
2411 Contabili
2412 Specialisti si consultanti in domeniul financiar si al investitiilor
2413 Analisti financiari
242  Specialisti in domeniul administrativ
2421 Analisti de management si organizare
2422 Specialisti in domeniul politicilor administrative
2423 Specialisti in domeniul resurselor umane si de personal
2424 Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului
2429 Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare
243  Specialisti in vanzari, marketing si relatii publice
2431 Specialisti in publicitate si marketing
2432 Specialisti in relatii publice
2433 Specialisti in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC)
2434 Specialisti in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor

25  Specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor
251  Analisti programatori in domeniul software
2511 Analisti de sistem
2512 Proiectanti de software
2513 Proiectanti de sisteme web si multimedia
2514 Programatori de aplicatii
2519 Analisti programatori in domeniul software neclasificati in grupele de baza
anterioare
252  Specialisti in baze de date si retele
2521 Designeri si administratori de baze de date
2522 Administratori de sistem
2523 Specialisti in retele de calculatoare
2529 Specialisti in baze de date si retele neclasificati in grupele de baza anterioare

26  Specialisti in domeniul juridic, social si cultural
261  Specialisti in domeniul juridic
2611 Avocati
2612 Magistrati
2619 Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare
262  Bibliotecari, arhivari si curatori
2621 Arhivari si curatori
2622 Bibliotecari si specialisti in alte servicii de informare
263  Specialisti in domeniul social si religios
2631 Economisti
2632 Sociologi, antropologi si asimilati
2633 Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
2634 Psihologi
2635 Specialisti in asistenta sociala si consiliere
2636 Specialisti in religie
264  Autori, jurnalisti si lingvisti
2641 Autori si asimilati
2642 Jurnalisti
2643 Traducatori, interpreti si alti lingvisti
265  Artisti creatori si actori
2651 Specialisti in arte vizuale
2652 Muzicieni, cantareti si compozitori
2653 Dansatori si coregrafi
2654 Regizori si producatori de film, teatru si alte spectacole
2655 Actori
2656 Crainici la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare
2659 Artisti creatori si actori neclasificati in grupele de baza anterioare

TOP

3  Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

31  Specialisti asimilati in stiinta si inginerie
311  Tehnicieni in stiinte ingineresti
3111 Tehnicieni in domeniul chimiei si fizicii
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni electricieni si energeticieni
3114 Tehnicieni in electronica
3115 Tehnicieni mecanici
3116 Tehnicieni in chimie industriala si petrochimie
3117 Tehnicieni mineri si metalurgisti
3118 Tehnicieni proiectanti
3119 Tehnicieni in stiinte ingineresti neclasificati in grupele de baza anterioare
312  Controlori-supraveghetori in industria extractiva, industria prelucratoare si
constructii
3121 Controlori-supraveghetori in industria extractiva
3122 Controlori-supraveghetori in industria prelucratoare
3123 Controlori-supraveghetori in constructii
313  Tehnicieni controlori de procese industriale
3131 Operatori in centralele de producere a energiei electrice
3132 Operatori incineratoare si uzine de tratare a apei
3133 Controlori uzine de prelucrare chimica
3134 Operatori in uzine de rafinare a titeiului si a gazelor naturale
3135 Controlori in procesul de productie metalurgica
3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificati in grupele de baza
anterioare
314  Tehnicieni in stiintele vietii si alti specialisti asimilati
3141 Tehnicieni in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina)
3142 Tehnicieni in domeniul agriculturii
3143 Tehnicieni in domeniul silviculturii
315  Controlori si operatori pentru trafic naval si aerian
3151 Mecanici navali
3152 Ofiteri de punte si pilotaj nave
3153 Piloti de avioane si alti specialisti asimilati
3154 Controlori de trafic aerian
3155 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

32  Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii
321  Tehnicieni in domeniul medical si farmaceutic
3211 Tehnicieni specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament
3212 Tehnicieni in laboratoare medicale si de patologie
3213 Tehnicieni si asistenti de farmacie
3214 Tehnicieni de protetica medicala si dentara
322  Surori medicale, inclusiv puericultoare si asimilati
3221 Surori medicale
3222 Surori puericultoare
323  Practicieni asociati in domeniul medicinii complementareaalternative
3230 Practicieni asociati in domeniul medicinii complementareaalternative
324  Tehnicieni si asistenti veterinari
3240 Tehnicieni si asistenti veterinari
325  Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati
3251 Asistenti si terapeuti in stomatologie
3252 Tehnicieni fise medicale si informatii privind starea de sanatate
3253 Lucratori in domeniul sanatatii publice
3254 Tehnicieni in optica medicala
3255 Tehnicieni si asistenti in fizioterapie
3256 Personal auxiliar de ingrijire de sanatate
3257 Inspectori in domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale, asimilati
3258 Lucratori pe ambulanta
3259 Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati, neclasificati in grupele de
baza anterioare

33  Specialisti in servicii administrative si asimilati
331  Specialisti financiari, matematicieni si asimilati
3311 Agenti si brokeri in domeniul financiar si bancar
3312 Ofiteri de credite
3313 Specialisti in contabilitate si asimilati
3314 Specialisti statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati
3315 Evaluatori asigurari
332  Agenti si brokeri in vanzari si aprovizionare
3321 Agenti de asigurari
3322 Agenti de vanzari
3323 Agenti contractari si achizitii
3324 Brokeri comerciali
333  Agenti de servicii comerciale
3331 Agenti concesionari
3332 Organizatori de conferinte si evenimente
3333 Agenti de recrutare si contractori
3334 Agenti si administratori imobiliari
3339 Agenti de servicii comerciale neclasificati in grupele de baza anterioare
334  Secretari administrativi si specializati
3341 Coordonatori de birou
3342 Secretari in domeniul serviciilor juridice
3343 Secretari executivi in domeniul administrativ
3344 Secretari in domeniul medical
335  Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati
3351 Inspectori de vama si frontiera
3352 Inspectori fiscali
3353 Inspectori de asigurari sociale
3354 Inspectori guvernamentali in licente, permise si autorizatii
3355 Inspectori de politie si detectivi
3359 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati
in grupele de baza anterioare

34  Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural
341  Alti specialisti in domeniul juridic si social
3411 Specialisti in domeniul juridic si asimilati
3412 Specialisti in asistenta sociala si asimilati
3413 Specialisti in domeniul religiei si asimilati
3414 Personal didactic in invatamantul primar
3415 Personal didactic in invatamantul prescolar
3416 Instructori si asimilati din invatamant
3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare
342  Lucratori in domeniul sportului si al pregatirii fizice
3421 Atleti si sportivi
3422 Antrenori, instructori si functionari din domeniul sportului
3423 Instructori si coordonatori de programe de pregatire fizica si activitati
recreative
343  Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar
3431 Fotografi
3432 Designeri de interior si decoratori
3433 Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)
3434 Bucatari sefi
3435 Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural

35  Tehnicieni in informatica si comunicatii
351  Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si
pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
3511 Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor
3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
3513 Tehnicieni retele de calculatoare si sisteme
3514 Tehnicieni web
352  Tehnicieni in domeniul telecomunicatiilor si al radiodifuziunii si televiziunii
3521 Tehnicieni in radiodifuziune si televiziune
3522 Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii

TOP

4  Functionari administrativi

41  Functionari cu atributii generale, inclusiv operatori la masini de scris/calcul
411  Functionari cu atributii generale
4110 Functionari cu atributii generale
412  Secretari
4120 Secretari
413  Operatori la masini de scris/calcul
4131 Dactilografi si operatori la prelucrarea textelor
4132 Operatori introducere date

42  Functionari in serviciul cu publicul
421  Casieri, operatori la ghiseu si asimilati
4211 Casieri de banca si asimilati
4212 Agenti de pariuri, crupieri si alti lucratori asimilati
4213 Agenti la case de amanet si birouri de imprumut nebancare
4214 Agenti de colectare a creantelor si asimilati
422  Agenti in centre de informare
4221 Consultanti si functionari in agentiile de voiaj
4222 Functionari in centrele de informare
4223 Operatori centrale telefonice
4224 Receptioneri in domeniul hotelier
4225 Functionari in birouri de informatii
4226 Receptioneri (exclusiv in domeniul hotelier)
4227 Operatori de interviu pentru sondaje si cercetare de piata
4229 Agenti in centre de informare neclasificati in grupele de baza anterioare

43  Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiara
431  Functionari in gestiune economica si administrativa
4311 Functionari in servicii de evidenta contabila
4312 Functionari in domeniul statistic, financiar si asigurari
4313 Functionari in domeniul salarizarii
432  Functionari in gestiunea materialelor si in transport
4321 Functionari in evidenta stocurilor
4322 Functionari de planificare si urmarire a productiei
4323 Functionari in transporturi

44  Alti lucratori in servicii-suport in domeniul administrativ
441  Alti lucratori in servicii-suport in domeniul administrativ
4411 Functionari biblioteca
4412 Curieri si sortatori corespondenta
4413 Codificatori, corectori si asimilati
4414 Copisti si functionari asimilati
4415 Functionari pentru activitati de secretariat
4416 Functionari in domeniul resurselor umane
4419 Lucratori in servicii-suport neclasificati in grupele de baza anterioare

TOP

5  Lucratori in domeniul serviciilor

51  Lucratori in domeniul serviciilor personale
511  Insotitori de zbor, conductori si ghizi
5111 Insotitori de zbor si stewarzi
5112 Conductori in transporturi
5113 Ghizi
512  Bucatari
5120 Bucatari
513  Chelneri si barmani
5131 Chelneri
5132 Barmani
514  Coafori, cosmeticieni si asimilati
5141 Coafori
5142 Cosmeticieni si asimilati
515  Supraveghetori cladiri si gospodarii
5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activitati de curatenie si intretinere
in birouri, hoteluri si alte institutii
5152 Administratori in gospodarii individuale
5153 Administratori de cladiri
516  Alti lucratori in domeniul serviciilor personale
5161 Astrologi, prezicatori si asimilati
5162 Insotitori si valeti
5163 Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
5164 Ingrijitori animale inclusiv animale de companie
5165 Instructori conducere auto
5169 Lucratori in domeniul serviciilor personale neclasificati in grupele de baza
anterioare

52  Lucratori in domeniul vanzarilor
521  Vanzatori stradali si in piete
5211 Vanzatori la standuri si in piete
5212 Vanzatori stradali de produse alimentare
522  Vanzatori in magazine
5221 Vanzatori in magazine
5222 Supraveghetori in magazine
5223 Asistenti vanzari in magazine
523  Casieri si vanzatori de bilete
5230 Casieri si vanzatori de bilete
524  Alti lucratori in domeniul vanzarilor
5241 Manechine si asimilati
5242 Prezentatori produse
5243 Vanzatori la domiciliu
5244 Vanzatori in case de comenzi
5245 Lucratori in benzinarii
5246 Lucratori in unitati de alimentatie publica
5249 Lucratori in domeniul vanzarilor neclasificati in grupele de baza anterioare

53  Personal de ingrijire
531  Personal de ingrijire copii, inclusiv in servicii-suport pentru invatamantul
prescolar, primar si gimnazial
5311 Personal de ingrijire copii
5312 Personal in domeniul serviciilor-suport pentru invatamantul prescolar, primar si
gimnazial
532  Personal de ingrijire in domeniul sanatatii
5321 Ingrijitori in domeniul sanatatii
5322 Ingrijitori la domiciliu
5329 Personal de ingrijire in domeniul sanatatii neclasificat in grupele de baza
anterioare

54  Lucratori in servicii de protectie
541  Lucratori in servicii de protectie
5411 Pompieri
5412 Politisti
5413 Agenti de penitenciare
5414 Paznici
5419 Lucratori in servicii de protectie neclasificati in grupele de baza anterioare

TOP

6  Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit

61  Muncitori calificati in agricultura
611  Gradinari si cultivatori
6111 Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
6112 Arboricultori si pomicultori
6113 Agricultori si lucratori calificati in gradinarit, horticultura si pepiniere
6114 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale mixte
612  Crescatori de animale
6121 Crescatori de animale pentru productia de lapte si carne
6122 Crescatori de pasari
6123 Apicultori si sericicultori
6129 Crescatori de animale neclasificati in grupele de baza anterioare
613  Muncitori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
6130 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

62  Lucratori calificati in silvicultura, pescuit si vanatoare
621  Lucratori forestieri si asimilati
6210 Lucratori forestieri si asimilati
622  Lucratori in domeniul pescuitului si vanatorii
6221 Lucratori in culturi acvatice
6222 Pescari pe cursuri de ape interioare si in zone costiere
6223 Pescari in mari si oceane
6224 Lucratori in domeniul vanatorii

63  Fermieri, pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
631  Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu
6310 Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu
632  Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu
6320 Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu
633  Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu
6330 Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu
634  Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv
culegatori de produse agricole din flora spontana)
6340 Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)

TOP

7  Muncitori calificati si asimilati

71  Muncitori constructori si asimilati, exclusiv electricieni
711  Muncitori constructori si asimilati
7111 Constructori de case
7112 Zidari si asimilati
7113 Spargatori, taietori si cioplitori in piatra
7114 Muncitori constructori in lucrari de beton si asimilati
7115 Dulgheri si tamplari
7119 Muncitori constructori si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
712  Muncitori constructori la lucrari de finisare si asimilati
7121 Constructori de acoperisuri
7122 Parchetari, linolisti, mozaicari, faiantari si asimilati
7123 Ipsosari
7124 Montatori izolatii
7125 Geamgii
7126 Instalatori si montatori de tevi
7127 Mecanici pentru instalatii de climatizare si refrigerare
713  Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati
7131 Zugravi si asimilati
7132 Vopsitori, lacuitori si asimilati
7133 Curatitori de fatade

72  Muncitori calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilati
721  Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati
7211 Formatori si miezuitori
7212 Sudori si debitatori autogen
7213 Tinichigii-cazangii
7214 Constructori si montatori de structuri metalice
7215 Macaragii si alti lucratori la instalatii de ridicat
722  Forjori, matriteri si asimilati
7221 Forjori, fierari si matriteri
7222 Lacatusi si asimilati
7223 Reglori si operatori de masini-unelte
7224 Operatori pe masini de polizat, rectificat si ascutit
723  Mecanici de masini si utilaje
7231 Mecanici de autovehicule
7232 Mecanici de motoare de avioane
7233 Mecanici de masini agricole si industriale
7234 Lucratori specializati in repararea de biciclete si asimilati

73  Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere si muncitori tipografi
731  Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere
7311 Muncitori calificati in fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie
7312 Muncitori calificati in fabricareaaacordarea instrumentelor muzicale
7313 Giuvaergii si lucratori in metale pretioase
7314 Olari si lucratori asimilati
7315 Sticlari (suflatori, slefuitori, taietori de sticla)
7316 Pictori decoratori, gravori pe sticla si ceramica
7317 Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale
7318 Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din textile, piele si
materiale similare
7319 Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere neclasificati in grupele
de baza anterioare
732  Lucratori poligrafi
7321 Zetari si linotipisti
7322 Tipografi
7323 Legatori si lucratori finisare

74  Tehnicieni la echipamente electrice si electronice
741  Montatori de echipamente electrice
7411 Electricieni constructii si asimilati
7412 Mecanici si instalatori de echipamente electrice
7413 Montatori de linii electrice
742  Montatori de echipamente electronice si de telecomunicatii
7421 Mecanici de echipamente electronice
7422 Muncitori in tehnologia informatiei si comunicatiilor

75  Muncitori calificati in industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti
lucratori asimilati
751  Muncitori calificati in industria alimentara
7511 Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
7512 Brutari, patiseri si cofetari
7513 Lucratori in fabricarea produselor lactate
7514 Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
7515 Controlori de calitate si degustatori de mancaruri si bauturi
7516 Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun
752  Muncitori calificati in tratarea lemnului si asimilati
7521 Lucratori in tratarea lemnului
7522 Ebenisti si asimilati
7523 Reglori si operatori la masini de prelucrat lemn
753  Lucratori in industria textila si confectii
7531 Croitori, confectioneri, blanari si palarieri
7532 Confectioneri de sabloane si tipare
7533 Lucratori in broderie si asimilati
7534 Tapiteri si asimilati
7535 Tabacari si alti muncitori in prelucrarea pielii
7536 Cizmari si asimilati
754  Alti muncitori calificati
7541 Scafandri
7542 Artificieri
7543 Sortatori si controlori de calitate pentru produse (exclusiv mancaruri si bauturi)
7544 Lucratori specializati in servicii de erbicidare si dezinsectie
7549 Alti muncitori calificati neclasificati in grupele de baza anterioare

TOP

8  Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente

81  Operatori la masini si instalatii
811  Operatori la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor
8111 Mineri si lucratori in cariera
8112 Operatori la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor
8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului
8114 Operatori la masini de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale
812  Operatori la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor
8121 Operatori la instalatiile de prelucrare a metalelor
8122 Operatori la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice
813  Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice si fotografice
8131 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice
8132 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor fotografice
814  Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hartie
8141 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
8142 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
8143 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din hartie
815  Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din
textile, blanuri si piele
8151 Operatori la masini si utilaje de filatura
8152 Operatori la masini de tesut si tricotat
8153 Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
8154 Operatori la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile
8155 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
8156 Operatori la masini si utilaje din industria incaltamintei
8157 Operatori la masini de spalat
8159 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din
textile, blanuri si piele neclasificati in grupele de baza anterioare
816  Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare
8160 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor
produse similare
817  Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei
8171 Operatori la instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei
8172 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
818  Alti operatori la masini si utilaje
8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica
8182 Fochisti la masini cu abur si cazane
8183 Operatori la masinile de ambalat, imbuteliat si etichetat
8189 Operatori la masini si utilaje neclasificati in grupele de baza anterioare

82  Asamblori
821  Asamblori
8211 Asamblori de masini si echipamente mecanice
8212 Asamblori de echipamente electrice si electronice
8219 Asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare

83  Conducatori de vehicule si operatori la instalatii si utilaje mobile
831  Mecanici de locomotiva si asimilati
8311 Mecanici de locomotiva
8312 Franari, acari si agenti de manevra
832  Conducatori autovehicule
8321 Conducatori de motociclete
8322 Soferi de autoturisme si camionete
833  Conducatori de masini de mare tonaj si autobuze
8331 Soferi de autobuze si tramvaie
8332 Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj
834  Operatori la instalatii si utilaje mobile
8341 Operatori de masini agricole si forestiere
8342 Conducatori de masini si utilaje terasiere
8343 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
8344 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate
835  Marinari, navigatori si asimilati
8350 Marinari, navigatori si asimilati

TOP

9  Muncitori necalificati

91  Personal casnic si de serviciu
911  Personal casnic si de serviciu la hoteluri si birouri
9111 Personal casnic pentru curatenie si alte servicii (menajere)
9112 Personal de serviciu in birouri, hoteluri si alte institutii
912  Personal pentru servicii de spalare vehicule, vitrine si geamuri etc.
9121 Personal pentru servicii de spalat si calcat
9122 Personal pentru servicii de spalare vehicule
9123 Personal pentru servicii de spalare vitrine si geamuri
9129 Alti muncitori in servicii pentru curatenie

92  Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
921  Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
9211 Muncitori necalificati in culturi vegetale
9212 Muncitori necalificati in cresterea animalelor
9213 Muncitori necalificati in ferme mixte
9214 Muncitori necalificati in gradinarit si horticultura
9215 Muncitori forestieri necalificati
9216 Muncitori necalificati in pescuit si culturi acvatice

93  Muncitori necalificati in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si
transporturi
931  Muncitori necalificati in industria extractiva si constructii
9311 Muncitori necalificati in industria extractiva si exploatarile in cariera
9312 Muncitori necalificati in lucrari publice
9313 Muncitori necalificati in constructia de cladiri
932  Muncitori necalificati in industria prelucratoare
9321 Ambalatori
9329 Muncitori necalificati in industria prelucratoare neclasificati in grupele de baza
anterioare
933  Muncitori necalificati in transporturi si depozitarea marfurilor
9331 Conducatori de vehicule actionate manual sau de pedale
9332 Conducatori de masini si vehicule cu tractiune animala
9333 Manipulanti de marfa
9334 Manipulanti de marfuri la raft

94  Ajutori de bucatari
941  Ajutori de bucatari
9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip “fast food”
9412 Debarasatori

95  Vanzatori ambulanti si alti prestatori de servicii “la minut” pentru populatie
951  Prestatori de servicii “la minut” pentru populatie si asimilati
9510 Prestatori de servicii “la minut” pentru populatie si asimilati
952  Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)
9520 Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)

96  Muncitori in salubritate si alti lucratori necalificati
961  Muncitori in salubritate
9611 Muncitori necalificati in servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile
9612 Sortatori de deseuri
9613 Maturatori si asimilati
962  Alti muncitori necalificati
9621 Curieri, comisionari si hamali
9622 Muncitori necalificati pentru diverse servicii ocazionale
9623 Cititori de contoare si incasatori
9624 Muncitori necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a
lemnelor de foc
9629 Muncitori necalificati neclasificati in grupele de baza anterioare

TOP

0  Fortele armate

01  Ofiteri ai fortelor armate
011  Ofiteri ai fortelor armate
0110 Ofiteri ai fortelor armate

02  Subofiteri ai fortelor armate
021  Subofiteri ai fortelor armate
0210 Subofiteri ai fortelor armate

03  Personal al fortelor armate, alte grade
031  Personal al fortelor armate, alte grade
0310 Personal al fortelor armate, alte grade
———————–

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Hotararea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08, care nu au fost incorporate in forma republicata a Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Hotararii Guvernului nr. 1116/2013:
“Art. II. – Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de elaborare a unor reglementari specifice pentru introducerea si/sau reglementarea de noi functii/ocupatii trebuie sa solicite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice actualizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. III. – In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Institutului National de Statistica modifica si completeaza prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (6 caractere), cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste ocupatiile aferente grupelor de baza nou-introduse, prevazute la pct. 6 al art. I.
Art. IV. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

TOP

(Visited 1,140 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.