Regulament intern: model si documente conexe

Prima pagina Regulament intern

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate.

Intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati.

Regulamentul intern este singurul document prin care angajatorul poate stabili  propriile reguli in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii.

 

De ce sa achizitionati lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”?

* gasiti un model de regulament intern in format editabil, actualizat la 03.01.2024, care trebuie doar personalizat si folosit;
* gasiti un model de procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca;
* gasiti un model procedura privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor, a sesizarilor privind discriminarea si hartuirea;
* gasiti reguli prevind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si hartuire la locul de munca;
* gasiti model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
* gasiti o serie de drepturi si obligatii particulare care nu sunt indicate la art.39-40 din Codul muncii;
* gasiti enumerate fapte ce constituie abateri disciplinare, reguli, proceduri ce dezvolta prevederile generale prevazute de lege;
* gasiti si alte modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern;
* gasiti  indicatii pentru a completa corect regulamentul intern;
* aveti siguranta intocmirii unui document complet, care respecta prevederile legale actualizate la zi.
* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat.

Istoric actualizari

Actualizare 51 (03.01.2024):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse actualizari art.7 din modelul de regulament intern cu privire la optiunea salariatilor care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator, precum si a celor care desfasoara activitati in sectoarele constructii, agricultura si in industria alimentara de a opta pentru plata contributiei la fondul de pensii administrat privat (pilon II), precum si de a renunțarea la optiunea exprimata, in baza prevederilor OUG nr.115/2023.
– Au fost aduse actualizari notei de subsol (137) de la art.35 alin.(2) din modelul de regulament intern cu privire la prelungirea masurii scutirii de la taxe (impozit pe venit si
contributii sociale) a sumei de 200 lei pentru salariatii incadrati cu salariul minim si a caror venit brut nu depaseste 4000 lei, pana la 31 decembrie 2024, in baza OUG nr.115/2023.
– Au fost aduse actualizari notei de subsol (221) de la art.131 alin.(4) lit.i) cu privire la abrogarea prevederii din Codul fiscal care stabilea posibilitatea acordarii indemnizatiei de telemunca ca venit neimpozabil si nesupus contributiilor sociale in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca, in baza OUG nr.115/2023.
– A fost mutat modelul de ghid privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca, de la capitolul V. Model documente anexa la regulamentul intern, anexa 4, ca document distinct la capitolul VIII. Model ghid privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca.
– Au fost aduse cateva modificari, reformulari, renumerotari de continut.

Actualizare 50 (05.11.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari art.7 alin.(5) din modelul de regulament intern, a fost adaugata o noua exceptie de la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II) in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in baza Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.
– Au fost aduse actualizari notei de subsol (137) de la art.35 alin.(2) din modelul de regulament intern cu privire la majorarea salariului minim, incepand cu data de 1 noiembrie 2023, pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara, in baza OUG nr.93/2023.
– Au fost aduse cateva completari Procedurii de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor, in baza HG nr.970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca.
– A fost adaugat lucrarii Ghidul privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca, ca anexa la modelul de regulament intern, in baza HG nr.970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca.

Actualizare 49 (04.10.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse actualizari notei de subsol (117) de la art.26 alin.(3) din modelul de regulament intern cu privire la intrarea in vigoare a prevederilor OUG nr.164/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Actualizarea are caracter informativ.
– Au fost aduse actualizari notei de subsol (137) de la art.135 alin.(2) din modelul de regulament intern cu privire la majorarea salariului minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023, in baza HG nr.900/2023. Actualizarea are caracter informativ.

Actualizare 48 (11.08.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern in baza Legii nr.241/2023 pentru completarea Legii nr.53/2023 – Codul muncii cu privire la dreptul salariatilor care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani de a beneficia de 4 zile pe luna de munca la domiciliu sau in regim de telemunca.
– Au fost aduse cateva modificari, completari, reformulari, renumerotari de continut.

Actualizare 47 (12.06.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern (a fost introdusa o noua situatie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului), in baza Legii nr.140/2023.
– Au fost aduse completari si modificari modelului de regulament intern (cu privire la concediul de ingrijitor), in baza OUG nr.42/2023.
– A fost eliminata din lucrare nota de subsol de la situatia de suspendare a contractului individual de munca, din initiativa salariatului, pe durata participarii la greva, in baza OUG nr.42/2023. Dupa modificare, Legea nr.367/2022 prevede ca pe durata participarii la greva, contractul de munca se suspenda la initiativa angajatului si nu de drept, cum prevedea inainte de modificare.

Actualizare 46 (24.04.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– A fost modificata, in cuprinsul modelului de regulament interm, durata concediului de acomodare, de la cel mult un an la cel mult doi ani, in baza Legii nr.70/2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 45 (29.03.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern prin adaugarea a doua noi zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, 6 si 7 ianuarie, in baza Legii nr.52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
– Au fost aduse cateva completari modelului de regulament intern cu privire la dreptul tatalui copilului de a beneficia de restul concediului neefectuat de catre mama, in cazul in care survine decesul mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, in baza HG nr.1577/2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin HG nr. 244/2000.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 44 (04.01.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse cateva completari cu privire la concediul de ingrijitor, in baza Ordinul MMSS si MS nr.2172/3829/2022 privind acordarea concediului de ingrijitor.
– Au fost aduse cateva actualizari lucrarii cu trimitere la Legea nr.367/2022 privind dialogul social.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 43 (11.12.2022):
Lucrarea a fost actualizata, dupa cum urmeaza:
– Au fost aduse modificari si completari notelor de subsol cu privire la salariul minim, in baza HG nr. 1447 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la 1 ianuarie 2023, dar si in baza OUG nr.168/2022 privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la obligatia salariatului de a anunta angajatorul inainte de data estimata de incepere a concediului pentru cresterea copilului, respectiv inainte de intentia de reluare a raportului de munca, in baza OUG nr.164/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern cu privire la dreptul tatalui copilului de a beneficia de restul concediului neefectuat de catre mama, in cazul in care survine decesul mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, in baza Legii nr.210/1999 privind concediul paternal.
– Au fost aduse completari capitolului din modelul de regulament intern privind formarea profesionala.
– Au fost aduse lucrarii cateva modificari si completari de continut, au fost renumerotate o serie de articole din modelul de regulament.

Actualizare 42 (24.10.2022):
Lucrarea a fost actualizata, dupa cum urmeaza:
– Au fost aduse modificari si completari lucrarii in baza Legii nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Codului muncii si Codului administrativ, in vigoare din 22.10.2022.
*Au fost aduse actualizari partii teoretice a lucrarii pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
*Modelul de regulament intern din lucrare a fost completat cu un nou capitol cu privire la formarea profesionala a salariatilor; au fost dezvoltate prevederile privind preavizul in cazul concedierii si in cazul demisiei; au fost adaugate prevederi cu privire la concediul de ingrijitor si absenta de la locul de munca a salariatilor in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala; au fost aduse completari cu privire la programe individualizate de munca; au fost aduse actualizari si cu privire la informarea salariatilor, dar si alte completari in baza Legii nr.283/2022.
– Au fost aduse modificari lucrarii, inclusiv notelor de subsol, in baza Legii nr. 275/2022 prin care se respinge OUG nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii.
– Au fost aduse modificari prevederilor din modelul de regulament cu privire la incetarea de drept a contractului de munca, in baza Legii nr.140/2022.
– Au fost aduse o serie de completari modelului de regulament intern, cu informatii utile in relatia salariat-angajator.
– Au fost renumerotate o serie de articole din modelul de regulament.

Actualizare 41 (04.09.2022):
Lucrarea a fost actualizata, dupa cum urmeaza:
– A fost adaugata o noua obligatie in sarcina salariatilor si o noua obligatie in sarcina angajatorului, dar si alte completari, in baza OG nr.16/2022 si a Ordinului nr.1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
– Au fost aduse actualizari prevederilor din modelul de regulament intern cu privire la concediul paternal, in baza OUG nr.117/2022 pentru modificarea si completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999.

Actualizare 40 (12.06.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari art.7 alin.(6) din modelul de regulament intern cu privire la exceptarea de la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat si in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, in baza Legii nr.135/2022.

Actualizare 39 (23.05.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari modelului de regulament, inclusiv notelor de subsol cu informari utile, cu privire la modificarile si completarile aduse de OUG nr.57/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de regulament cu privire la prevederile Legii nr.135/2022 care introduce, incepand cu luna iunie 2022, un nou salariu minim pentru sectorul agricol si in industria alimentara.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de regulament cu privire la prevederile OUG nr.67/2022 – majorarea voluntara a salariului minim brut pe economie cu 200 lei, suma scutita de impozit si contributii sociale, masura care se aplica in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.

Actualizare 38 (17.04.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
–  La art.31 alin.(1) din modelul de regulament a fost adaugat un nou tip de concediu medical la care au dreptul salariatii, concediu medical si indemnizatie pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, introdus prin Legea nr.24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005, care se aplica din 16.04.2022.
– Art. 68 din modelul de regulament a fost reformulat si s-a adaugat un nou alineat cu privire la protectia salariatelor la locurile de munca in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat, s-a adaugat denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat, stabilite prin Normele de aplicare a OUG nr.96/2003.
– Avand in vedere incetarea starii de alerta, au fost eliminate din lucrare Capitolul VIII. Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARSCoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC … SRL in conditii de securitate si sanatate in munca si Capitolul IX. Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca.
Dupa incetarea starii de alerta pe teritoriul Ramaniei, masurile impuse de autoritati nu mai produc efecte. Insa, avand in vedere ca posibilitatea imbolnavirii cu coronavirusul SARS-CoV-2 inca exista, pentru prevenirea raspandirii acestui virus si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de angajator in conditii de siguranta, avand in vedere si recomandarea autoritatilor cu privire la utilizarea mastilor de protective in spatiile publice aglomerate, consideram ca angajatorii pot sa pastreze din masurile aplicabile pe perioada starii de alerta. Consideram ca aceste masuri pot fi reglemntate prin instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca.

Actualizare 37 (10.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduce modificari si completari documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca” si documentului intitulat “Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca”, anexe la regulamentul intern, in baza Ordinul nr.30/1/2022 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, publicat in Monitorul Oficial nr.25 din 7 ianuarie 2022 si HG nr. 34/2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial nr.18 din 6 ianuarie 2022.

Actualizare 36 (04.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari notelor de subsol a modelului de regulament in baza modificarilor aduse Codului muncii cu privire la aplicarea salariului minim (prin OUG nr.130/2021 si OUG nr.142/2021).
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol, la catitolul IV “Reguli privind salarizarea”, din modelul de regulament, cu privire la posibilitatea angajatorilor de a acorda ajutoare financiare salariatilor, conditiile de acordare, conditiile in care se pot acorda tichete cadou, dar si alte beneficii neimpozabile, cu trimitere la baza legala.
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol a documentului intitulat “Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de SC …. SRL in conditii de securitate si sanatate in munca”, anexa la regulamentul intern, cu trimitere la HG nr.1242/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Pentru a vedea si celelalte actualizari (2014-2021), va rog sa accesati acest document word: istoric actualizari regulament intern

Regulament intern: model si documente conexe – cuprins:

I. Regulamentul intern – reglementare

II. Regulamentul intern – dispozitii generale
2.1 Categorii de dispozitii ce trebuie sa se regaseasca in regulamentul intern
2.2 Consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor
2.3 Sesizarea instantei cu privire la regulamentul intern
2.4 Data de la care regulamentul intern produce efecte
2.5 Contraventii prevazute pentru lipsa regulamentului intern
2.6 Contraventii prevazute pentru lipsa unor prevederi din regulamentul intern

III. Model decizie de punere in aplicare a regulamentului intern

IV. Model de regulament intern

Modelul de regulament intern are urmatorul cuprins:
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
Sectiunea I. – Drepturile si obligatiile angajatorului
Sectiunea II. – Drepturile si obligatiile salariatilor
Capitolul III. Reguli privind organizarea timpului de munca si acordarea de concedii si zile
libere
Sectiunea I. – Reguli privind organizarea timpului de munca
Sectiunea II. – Reguli privind acordarea de concedii si zile libere
Capitolul IV. Reguli privind salarizarea
Capitolul V. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate
Sectiunea I. – Reguli obligatorii la angajare
Sectiunea II. – Reguli obligatorii pe durata executarii contractului individual de munca
Sectiunea III. – Reguli obligatorii la incetarea contractului individual de munca
Capitolul VI. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca
Capitolul VII. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei
forme de incalcare a demnitatii
Sectiunea I. – Reguli generale de nediscriminare si respectarea demnitatii salariatilor
Sectiunea II. – Reguli privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
in relatiile de munca
Sectiunea III. – Reguli privind protectia maternitatii la locul de munca
Capitolul VIII. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile
Capitolul IX. Reguli referitoare la procedura disciplinara
Capitolul X. Procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor
Capitolul XI. Contractul individual de munca
Sectiunea I. – Incheierea si executarea contractului individual de munca
Sectiunea II. – Modificarea contractului individual de munca
Sectiunea III. – Suspendarea contractului individual de munca
Sectiunea IV. – Incetarea contractului individual de munca si reguli referitoare la preaviz in cazul concedierii si demisiei
Sectiunea V. – Contractul individual de munca pe durata determinata
Sectiunea VI. – Contractul individual de munca cu timp partial
Sectiunea VII. – Contractul individual de munca la domiciliu
Sectiunea VIII. – Contractul individual de munca pentru activitatea de telemunca
Sectiunea VIX. – Nulitatea contractului individual de munca
Capitolul XII. Criteriile si procedura de evaluare profesionala a salariatilor
Capitolul XIII. Protectia datelor cu caracter personal
Capitolul XIV. Procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca
Capitolul XV. Formarea profesionala a salariatilor
Capitolul XVI. Dispozitii finale

V. Model documente anexa la regulamentul intern
1. – Model declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
2. – Model tabel privind luarea la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
3. – Model fisa de evaluare a performantelor

VI. Model decizie de modificare a regulamentului intern

VII. Model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

VIII. Model ghid privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca

IX. Istoric actualizari

X. Baza legala

DEMO_CCM

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, consultati aici varianta DEMO.

 

Autor
savciuc2Elena Savciuc – expert legislatia muncii
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati (industria prelucratoare, constructii, call center) si firme de consultanta
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”

cumparaPret: 89 lei

Pachetul actualizari: 129 lei (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)
Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

 • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
 • depunere numerar.

 

Cum poti comanda „Regulament intern: model si documente conexe”?

–  completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;
–  achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
–  livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
–  o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acum

Pentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407.

Comanda acum

(Visited 211,397 times, 24 visits today)

6 Responses to Regulament intern: model si documente conexe

 1. ANDREI GEORGIANA says:

  Buna ziua !
  Ma intereseaza achizitionarea acestui produs – regulament intern .
  Care sunt costurile ?

  Va multumesc !

 2. Gasiti informatii privind costul lucrarii in materialul de mai sus.

 3. Anonymous says:

  Buna ziua !
  Ma intereseaza achizitionarea acestui produs – regulament intern .
  Care sunt costurile ?

  Va multumesc !

 4. Buna ziua. Lucrarea costa 89 lei. Daca doriti sa primiti actualizari pentru urmatorul an, mai achitati 40 lei. Pentru a elibera factura proforma, va rog sa trimiteti un mail la office@contabun.ro cu datele firmei.

 5. Violeta says:

  Buna ziua
  Va rog sa mi spuneti daca aceasta lucrare cuprinde si Actualizarile din ultimii 5 ani
  Va multumesc

 6. Stefanescu Livica says:

  Doresc sa achiziționez un Regulament

Leave a Reply

Your email address will not be published.