Regulament intern: reguli privind protectia maternitatii la locul de munca

Regulamentul intern este reglementat de art. 241 – 246 (TITLUL XI – Raspunderea juridica, CAPITOLUL I – Regulamentul intern) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

In continuare va prezentam un extras din lucrarea „Regulament intern: model si ducumente conexe”, care se refera la regulile privind protectia maternitatii la locul de munca

Art.59
(1) Angajatorul va asigura, la locul de munca, salariatelor gravide, lauze sau care alapteaza, masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a acestora conform prevederilor legale.
(2) In sensul prevederilor alin.(1):
a) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
b) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;
c) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens.
(3) Salariatele prevazute la alin.(2) lit. a)–c) au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
(4) In cazul in care salariatele nu indeplinesc obligatia prevazuta la alin. (3) si nu informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile prevazute la alin.(1).

Art.60 In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 59 alin.(2) lit. a), b), c), din prezentul regulament, se vor instiinta medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea.

Art.61 Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si sa nu anunte alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.

Art.62
(1) Pentru activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca, a caror lista este prevazuta in anexa nr. 1 la OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, se vor evalua anual, precum si la orice modificare a conditiilor de munca, cu participarea medicului de medicina muncii, natura, gradul si durata expunerii salariatelor gravide, lauze si celor care alapteaza, in scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii.
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului, se va inmana o copie a acestuia reprezentantului salariatilor / sindicatului;
(3) In termen de cel mult ……. zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare, salariatele vor fi informate in scris asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca.

Art.63
(1) In cazul in care salariata gravida, lauza sau care alapteaza desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatate sau securitate ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul trebuie sa modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, sa o repartizeze la alt loc de munca, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.
(2) In cazul in care angajatorul, din motive justificate, nu poate sa indeplineasca obligatia prevazuta la alin.(1), salariata gravida, lauza sau care alapteaza are dreptul la concediu de risc maternal.
(3) Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile calendaristice, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii.
(4) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal, care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art.64
Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a efectua cel putin 42 de zile calendaristice de concediu de lauzie.

Art.65
Salariatele care alapteaza au dreptul, in timpul programului de munca, la doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.
(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca, nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(4) In cazul in care se vor asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare.

Art.66
(1) Salariatele gravide, lauze sau care alapteaza nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.
(2) In cazul in care salariatele desfasoara munca de noapte iar sanatatea lor este afectata, pe baza solicitarii scrise, acestea vor fi trasferate la un loc de munca de zi, cu mentinerea veniturilor salariale.
(3) Solicitarea salariatei va fi insotita de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.
(4) In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul si indemnizatia de risc maternal.

Art.67
(1) Este interzisa incetarea raporturilor de munca in cazul:
a) salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa;
b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;
c) salariatei care se afla in concediu de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.
(2) Interdictia concedierii salariatei care se afla in concediu de risc maternal se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate.
(3) Dispozitiile privind concedierea, mentionate la alin. (1), nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii.

Art.68
(1) Salariatele ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le considera ca fiind legate de starea lor au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii.
(2) In cazul in care o salariata contesta o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, angajatorul fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

Art.69 Reprezentantii salariatilor / reprezentantii sindicali vor informa periodic salariatele unitatii privind prevederile OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

(Visited 1,641 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 × six =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.