Cerere de angajare: formular actualizat la zi

Cerere_de_angajare: model 2014

Cerere de angajare

Catre SC ……………………… SRL

Domnule Director,

Subsemnatul/subsemnata …………………….., domiciliat/domiciliata in ………………., str. …………., nr. …………, bl. ……., ap. ………, judetul/sectorul …………., telefon …………, adresa e-mail …………., cu pregatirea …………….., absolvent al …………., cu o vechime in domeniu/specialitate/functie de ………… ani, va rog sa-mi aprobati cererea de angajare in cadrul societatii pe care o conduceti in functia de ………………… .

Va multumesc !

Data ………. Semnatura……………..

Se aproba/Nu se aproba

Extras din lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

Acolo gasiti toate modelele si formularele necesare in domeniul resurselor umane:

I. Modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
1.1 Cerere de angajare
1.2 Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
1.3 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
1.4 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
1.5 Fisa de solicitare a controlului medical la angajare
1.6 Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
1.7 Contract individual de munca (model cadru)
1.8 Contract individual de munca (model complex)
1.9 Acord de confidentialitate (anexa la contractul individual de munca)
1.10 Fisa postului (model cadru)
1.11 Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
1.12 Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
1.13 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante
1.14 Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1.15 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II)

II. Modele si formulare necesare la modificarea contractului individual de munca
2.1 Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
2.2 Act aditional la contractul individual de munca (model general)
2.3 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea duratei contractului
2.4 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea locului de munca
2.5 Act aditional la contractul individual de munca – munca la domiciliul salariatului
2.6 Act aditional la contractul individual de munca – activitate in regim de telemunca
2.7 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de mobilitate
2.8 Decizie de delegare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
2.9 Comunicare privind prelungirea delegarii
2.10 Cerere de detasare
2.11 Acord de detasare
2.12 Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
2.13 Comunicare privind prelungirea detasarii
2.14 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea felului muncii
2.15 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea criteriilor de evaluare a activitatii profesioanale a salariatului
2.16 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului
2.17 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii
2.18 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea timpului de munca
2.19 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea numarului de zile a concediului de odihna
2.20 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de neconcurenta
2.21 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de confidentialitate
2.22 Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
2.23 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii in caz de forta majora
2.24 Decizie de modificare temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara
2.25 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii ca masura de protectie a salariatului
2.26 Act aditional la contractul individual de munca – clauza privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, prin procedura concilierii
2.27 Act aditional la contractul individual de munca – procedura privind utilizarea semnaturii electronice
2.28 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea contractului individual de munca in baza Legii nr.283/2022 si a noului model cadru al contractului individual de munca

III. Modele si formulare necesare la suspendarea contractului individual de munca
3.1 Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
3.2 Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
3.3 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului de maternitate
3.4 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului pentru incapacitate temporara de munca
3.5 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata carantinei
3.6 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata exercitarii unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti
3.7 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata indeplinirii unei functii de conducere salarizate in sindicat
3.8 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in caz de forta majora
3.9 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv
3.10 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei
3.11 Cerere de concediu pentru crestere copil
3.12 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru cresterea copilului
3.13 Cerere de concediu pentru ingrijirea copilului bolnav
3.14 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav
3.15 Cerere de concediu paternal
3.16 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal
3.17 Cerere de concediu pentru formare profesionala
3.18 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru formare profesionala
3.19 Cerere de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului
3.20 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului
3.21 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata participarii la greva
3.22 Cerere de concediu de acomodare adoptie
3.23 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului de acomodare adoptie
3.24 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate
3.25 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti
3.26 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii
3.27 Decizie privind reducerea programului saptamanal de lucru cu o zi in cazul reducerii temporare a activitatii
3.28 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care impotriva salariatului s-a luat masura controlului judiciar/controlului judiciar pe cautiune/salariatul este arestat la domiciliu
3.29 Decizie privind detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
3.30 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor
3.31 Cerere de concediu fara plata
3.32 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata
3.33 Cerere de concediu fara plata pentru studii
3.34 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata pentru studii

IV. Modele si formulare necesare la procedura cercetarii disciplinare prealabile
4.1 Referat privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare
4.2 Decizie privind aplicarea sanctiunilor disciplinare (avertisment scris)
4.3 Decizie privind desemnarea persoanei/constituirea comisiei de cercetare disciplinara
4.4 Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinara
4.5 Proces verbal privind desfasurarea prodecedurii cercetarii disciplinare prealabile
4.6 Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
4.7 Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare

V. Modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca
5.1 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
5.2 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
5.3 Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
5.4 Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
5.5 Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor
5.6 Notificare de incetare a contractului individual de munca prin demisie
5.7 Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin demisie
5.8 Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
5.9 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
5.10 Notificare catre sindicat/reprezentantii salariatilor privind intentia de a efectua concedieri colective
5.11 Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere
5.12 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
5.13 Comunicare catre fostul salariat despre reinfiintarea postului
5.14 Propunere de ocupare a unui loc de munca vacant in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala, inaptitudine fizica si/sau psihica, reintegrare in functia ocupata a unui salariat concediat
5.15 Notificare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca in vederea redistribuirii salariatului corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca
5.16 Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
5.17 Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
5.18 Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
5.19 Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
5.20 Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
5.21 Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
5.22 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii
5.23 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca
5.24 Act de constatare a nulitatii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor
5.25 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate
5.26 Decizie de reintegrare in functie a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate
5.27 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate daca nu este ceruta reintegrara in functie
5.28 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse private de libertate
5.29 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
5.30 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii
5.31 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata
5.32 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii acordului parintilor sau reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani
5.33 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data decesului salariatului
5.34 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului
5.35 Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca la depasirea termenului de 6 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
5.36 Adeverinta de vechime in munca
5.37 Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj
5.38 Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
5.39 Nota de lichidare
5.40 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind situatia locurilor de munca vacante

VI. Modele de declaratii
6.1 Declarație pe propria răspundere a salariatului la angajare
6.2 Declarație pe propria răspundere privind funcția de bază
6.3 Declarație pe propria răspundere în vederea stabilirii deducerii personale
6.4 Declarație pe propria răspundere în vederea acordării deducerii personale suplimentare
6.5 Declarație pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere
6.6 Declarație pe propria răspundere a celuilalt soț că nu beneficiază de deducere personală pentru copilul major
6.7 Declarație pe propria răspundere privind apartenența la o casă de sănătate
6.8 Declarație pe propria răspundere asigurat
6.9 Declarație pe propria răspundere coasigurat
6.10 Declarație privind folosirea autovehiculului
6.11 Declarație pe propria răspundere privind indicarea adresei unde locuiește efectiv
6.12 Declarație pe propria răspundere a salariatului încadrat în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial
6.13 Model declarație pe propria răspundere a salariatului privind veniturile realizate în baza a doua sau mai multe contracte individuale de muncă, a căror bază de calcul cumulată este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară
6.14 Declarație pe propria răspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de muncă

VII. Modele de adeverinte (altele decat la incetarea contractului individual de munca)
7.1 Adeverinta salariat (model general)
7.2 Adeverinta asigurat pentru Casa de Sanatate (model cadru)
7.3 Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
7.4 Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
7.5 Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
7.6 Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului
7.7 Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca
7.8 Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
7.9 Adeverinta privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major

VIII. Modele si formulare necesare la intocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
8.1 Decizie de numire persoana pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
8.2 Informare catre Inspectoratul Teritorial de Munca despre incheierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
8.3 Informare catre Inspectoratul Teritorial de munca despre incetarea/rezilierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
8.4 Adresa tip de inaintare catre Inspectoratul Teritorial de Munca a registrului general de evidenta a salariatilor
8.5 Cerere tip pentru obtinerea parolei in vederea accesului online la registrul de evidenta electronica a salariatilor

IX. Modele necesare in cazul concediilor de odihna si a evenimanetelor familiale deosebite, dar si a altor tipuri de concediu
9.1 Decizie si situatie privind programarea concediilor de odihna
9.2 Cerere de concediu odihna
9.3 Cerere de intrerupere a concediului de odihna
9.4 Decizie de rechemare a salariatului din concediul de odihna
9.5 Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
9.6 Cerere de concediu de ingrijitor

X. Modele necesare in cazul unei salariate gravide
10.1 Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
10.2 Instiintare catre medicul de medicina muncii asupra starii de graviditate a salariatei
10.3 Instiintare catre Inspectoratul Teritoria de Munca asupra starii de graviditate a salariatei

XI. Modele necesare pentru acordarea unor zile libere salariatilor parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamânt, si pentru decontarea indemnizatiilor acordate in aceasta perioada
11.1 Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.2 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.3 Cerere pentru decontarea indemnizatiilor platite salariatilor pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
11.4 Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului conform art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

XII. Model documente prevazute la art. 53^1 alin. (12) din Codul muncii in vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta
12.1 Cerere pentru acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta
12.2 Declaratie pe propria raspundere privind suspendarea temporara a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau a starii de urgenta
12.3 Lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia prevazuta la art. 53^1 din Codul muncii

Atentie! Inspectorii de munca, in caz de control, va pot amenda pentru lipsa unor documente necesare la angajare, sau pentru intocmirea incorecta a acestora.

(Visited 118,304 times, 8 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.