Declaratia 200 pentru anul 2013: cine trebuie si cine nu trebuie sa o depuna

Formularul 200 – declaratia de venit pentru veniturile realizate in anul 2013 – se depune pana la data de 26 mai 2014.

 Cine are obligatia depunerii formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”?

 Au obligatia sa depuna formularul 200 – declaratia de venit – contribuabilii care in anul 2013 au realizat:

*venituri din activitati independente,

*venituri din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv veniturile din arenda in situatia in care contribuabilii au optat pentru determinarea venitului net in sistem real,

*venituri din activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real,

*venituri din piscicultura si silvicultura,

*castig net anual/pierdere net anuala generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise,

*castig net anual/pierdere net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

 Cine nu are obligatia depunerii formularului 200 – declaratiei de venit ?

 Nu au obligatia sa depuna declaratia 200 contribuabilii care in anul 2013 au realizat:

*venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit (cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate);

*venituri din activitati independente pentru care impozitul se retine la sursa de catre platitorul de venit si impunerea este finala

*potrivit optiunii contribuabilului manifestat in conditiile prevederilor art. 52^1 (venituri din drepturi de proprietate intelectuala; din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica , judiciar si extrajudiciar );

*venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda , a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1);

*venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplineau conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente (adica aveau mai putin de 5 contracte de inchiriere), pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu urmatoarele exceptii, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei:

– pentru situatiile in care declaratia de venit estimativ a fost depus in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

– pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractelor – in care chiria este exprimata in lei – in cursul anului;

– pentru situatiile in care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalt parte contractant.

*venituri sub forma de salariiti venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazu si la art. 60 din Codul fiscal;

*venituri din investitii de tipul dividendelor, dobanzilor, venituri din lichidarea unei persoane juridice, castigul/pierderea generat din tranzactiile cu partile sociale si valori mobiliare in cazul societatilor inchise;

*venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala ;

*venituri din pensii;

*venituri din activitati agricole cu impunere final realizate intre 1 ianuarie 2013 – 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privat sau luate in arenda , catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industrial sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare;

*venituri din activitati agricole realizate intre 1 februarie 2013 – 31 decembrie 2013, impuse pe baza de norme de venit, pentru care impunerea este final ;

*venituri din alte surse.

Cum se depune formularul 200 ?

Formularul 200 – declaratia de venit – se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul:

– in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire,

– prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

 

Unde se depune formularul 200 ?

Declaratia de venit se depune la:

*organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferit de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

*organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri:

– venituri din drepturi de proprietate intelectual ;

– venituri din cedarea folosin ei bunurilor din derularea unui num r mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;

– venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

– venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

*organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la punctul anterior.

 

 

(Visited 344 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.