Ordinul ANAF nr 1292/2014: aprobarea modelului si continutului formularului 106 “Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.292/2014 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 106 “Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor” a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 389 din data de 27 mai 2014.

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularului 106 „Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”, cod 14.13.01.01/d.d., prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2. – (1) Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
(2) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 3.
Art. 3. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

INSTRUCTIUNI de completare a formularului 106 „Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”, cod 14.13.01.01/d.d.

I. Depunerea declaratiei

1. Declaratia informativa privind dividendele cuvenite actionarilor se completeaza si se depune de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic, majoritar sau detine controlul, in cazul in care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende actionarilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Declaratia se depune la organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru administrarea operatorilor economici prevazuti la pct. 1, anual, pana la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului.
3. Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta. Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
4. In cazul in care operatorii economici prevazuti la pct. 1 corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest scop.

II. Completarea declaratiei

1. Sectiunea I „Date de identificare a operatorului economic” In caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit societatii nationale, companiei nationale sau societatii la care statul este actionar unic, majoritar ori detine controlul, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. In cazul in care operatorul economic este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casuta se inscrie prefixul RO. In rubrica „Denumire” se inscrie denumirea societatii nationale, companiei nationale sau a societatii la care statul este actionar unic, majoritar ori detine controlul. Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.
2. Sectiunea II „Date privind dividendele cuvenite actionarilor” Coloana „Denumire” – se inscrie denumirea autoritatii publice centrale, in calitate de actionar, careia ii revin obligatiile prevazute la art. 1 alin. (44) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sub autoritatea careia functioneaza operatorii economici prevazuti la subpct. 1 de la pct. I din Instructiuni. Coloana „Cod de identificare fiscala” – se inscrie codul de identificare fiscala corespunzator actionarilor. Coloana „Cota de participare la capitalul social” – se inscrie cota de participare la capitalul social corespunzatoare actionarilor. Coloana „Dividende distribuite” – se inscrie suma reprezentand dividendele distribuite autoritatilor publice centrale, in conformitate cu art. 1 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

CARACTERISTICILE de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului 106 „Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”, cod 14.13.01.01/d.d.

1. Denumire: 106 „Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”, cod 14.13.01.01/d.d.
1.1. Caracteristicile de tiparire:- pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
1.2. Se utilizeaza la: declararea dividendelor cuvenite autoritatilor publice centrale.
1.3. Format: A4/t1
1.4. Se intocmeste: in doua exemplare de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic, majoritar sau detine controlul.
1.5. Circula:
– un exemplar la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii;
– un exemplar la operatorul economic.
1.6. Se arhiveaza la organul fiscal:
– formatul hartie, la dosarul fiscal al operatorului economic;
– formatul electronic, in arhiva de documente electronice.

(Visited 435 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one + = 5

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.