Daily Archives: 03/06/2014

Cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2014

Avand in vedere prevederile:
*Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013;
*Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
*Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Eliberarea adeverintei de asigurat te costa 15 lei. Vezi aici ce alte tarife a mai stabilit Casa Nationala de Pensii Publice

Decizia nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de pensii

Formularul 106-„ Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”- informatii utile

Prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 1292/2014, publicat in Monitorul Oficial nr.389/27.05.2014, a fost emis formularul 106 „Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”.

Ai sedii secundare cu minimum 5 salariati? Trebuie sa soliciti inregistrarea ca platitor de venituri din salarii

Potrivit art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale orice persoana subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, institutia publica si institutia publica locala, care are organizata o entitate, cu sau fara personalitate juridica, la alta adresa decat sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii, are obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a entitatii respective, ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui raza teritoriala se afla adresa unde se desfasoara efectiv activitatea acelei entitati.

Valoarea unui tichet de masa a ajuns la 9.35 lei

Incepand cu luna mai 2014 se majoreaza valorea nominala indexata a unui tichet de masa si a unui tichet de cresa, astfel: