Daily Archives: 10/06/2014

Declaratia 106: pdf inteligent publicat in 04.06.2014

D 106: PDF-ul inteligent pentru generarea Declaratiei 106 – Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor, conform OPANAF nr.1292/ 20.05.2014, a fost publicat pe site-ul ANAF in data de 04.06.2014.

Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii (model 2014)

Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii

Contractul colectiv de munca: proces-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor (model word si pdf)

Potrivit art.229 din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Declaratii fiscale cu termen limita de depunere 25.06.2014

La finele lunii IUNIE 2014, mai exact pana pe data de 25 iunie 2014, trebuie depuse la unitatile teritoriale MFP/ANAF (online sau la ghiseu), după caz, declaratiile fiscale precizate mai jos: