Daily Archives: 19/06/2014

Contribuabilii si Fiscul vor comunica electronic privind solicitarea si emiterea de documente

Contribuabilii vor putea solicita Fiscului in format electronic eliberarea unor documente, iar ANAF le va elibera prin aceeasi modalitate, chiar si fisele continand situatia fiscala a acestora catre alte autoritati publice, potrivit unei ordonante de urgenta aprobate miercuri de Guvern.

Fiscul extinde aria creantelor acceptate pentru esalonarea la plata pentru a spori recuperarile

Fiscul permite contribuabililor esalonarea la plata a creantelor stabilite de alte organe si trimise ANAF pentru recuperare, dar si a diferentelor de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative, pentru cresterea gradului de recuperare a datoriilor, potrivit unei OUG aprobate joi.

S-a aprobat reducerea cu 5 puncte procentuale a contributiilor de asigurari sociale platite de catre angajator. Masura intra in vigoare la 01.10.2014

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, proiectul de lege privind reducerea cu 5 puncte procentuale a contributiilor de asigurari sociale platite de catre angajator, masura care se va aplica incepand cu data de 1 octombrie 2014.

[DOC] Contract de confidentialitate: model 2014

Contractul de confidentialitate este definit de Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Art.17, alin.7 dinCodul muncii stabileste urmatoarele: „Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate”.

Recuperarea TVA achitata in alt stat membru al Uniunii Europene – ghid ANAF

Persoanele impozabile stabilite in Romania, care efectueaza importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru al Uniunii Europene au posibilitatea solicitarii rambursarii taxei pe valoarea adaugata achitata in acel stat, prin completarea si depunerea formularului 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”.

Dobanzi si penalitati pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale – valabilitate 2014

Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Declaratia 100: pdf inteligent actualizat in 18.06.2014

Declaratia 100: PDF-ul inteligent pentru generarea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, conform OPANAF nr.123/29.01.2014, a fost actualizat in data de 18.06.2014.