Contractul de voluntariat 2014: aspecte importante

Potrivit Legii 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr.469 din 26 iunie 2014 si care va intra in vigoare in data de 26 iulie 2014, voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si organizatia gazda. Obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisa revine organizatiei gazda, iar forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

Important! Organizatia gazda este obligata sa tina evidenta voluntarilor, a duratei si a tipului activitatilor desfasurate si evaluarii voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite in regulamentul intern.

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Anterior inceperii activitatii, contractul de voluntariat se inregistreaza in registrul de evidenta a voluntarilor tinut de organizatia gazda.

Important! Organizatia gazda este obligata ca, anterior inceperii activitatii de voluntariat, sa inmaneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.

In cazul incheierii contractului de voluntariat cu un cetatean strain, organizatia gazda poate sa-i puna acestuia la dispozitie un interpret.

Important! Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, in conditiile stabilite prin contractul de voluntariat. Iar la negocierea clauzelor si la incheierea contractelor de voluntariat partile sunt egale si libere.

Contabun.ro  recomanda urmatoarele lucrari:
* 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare
*Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare
* Regulament intern: model si documente conexe

Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele clauze:
a) datele de identificare ale partilor contractante;
b) descrierea activitatilor pe care urmeaza sa le presteze voluntarul;
c) timpul si perioada de desfasurare a activitatii de voluntariat;
d) drepturile si obligatiile partilor;
e) stabilirea cerintelor profesionale, a abilitatilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sanatate, confirmate prin certificate de sanatate sau alte documente;
f) conditiile de reziliere a contractului.

Contractul de voluntariat inceteaza in urmatoarele conditii:
a) la expirarea termenului stabilit in contract, respectiv la data la care prestatiile care fac obiectul contractului au fost executate;
b) de comun acord;
c) cand organizatia gazda isi inceteaza activitatea;
d) prin denuntare unilaterala, in conditiile art. 21;
e) in caz de reziliere a contractului.

Contractul de voluntariat trebuie sa contina minimum urmatoarele drepturi ale voluntarului:
a) dreptul de a desfasura activitatea de voluntariat in concordanta cu capacitatea si disponibilitatea acestuia;
b) dreptul de a solicita organizatiei gazda eliberarea certificatului de voluntariat insotit de raportul de activitate;
c) dreptul la confidentialitate si protectia datelor personale;
d) dreptul la timp liber corespunzator cu activitatea de voluntariat.

Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele obligatii ale voluntarului:
a) obligatia de a presta o activitate de interes public, fara remuneratie;
b) obligatia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – imbunatatirea calitatii vietii si reducerea saraciei, dezvoltare sustenabila, sanatate, prevenirea si gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea sociala si totodata lupta impotriva excluderii sociale si discriminarea;
c) obligatia voluntarului de a indeplini sarcinile prevazute in fisa de voluntariat, precum si respectarea instructiunilor stipulate in fisa de protectie a voluntarului;
d) obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat, pe perioada desfasurarii contractului de voluntariat si pe o perioada de 2 ani dupa incetarea acestuia;
e) obligatia de a anunta indisponibilitatea temporara de a presta activitatea de voluntariat in care este implicat.

Raspunderea voluntarului in astfel de situatii se angajeaza potrivit regulilor stabilite in legislatia in vigoare si in regulamentele interne ale organizatiei gazda.

Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele drepturi ale organizatiei gazda:
a) dreptul de a stabili organizarea si functionarea activitatii de voluntariat;
b) dreptul de a initia continutul fisei de voluntariat, pe care o adapteaza la solicitarea si pregatirea voluntarului, precum si la tipul de activitati de voluntariat desfasurate de catre organizatia gazda;
c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fisei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite in contractul de voluntariat, fisa de voluntariat si/sau in fisa de protectie a voluntarului.

Contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele obligatii ale organizatiei gazda:
a) obligatia de a asigura desfasurarea activitatilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea conditiilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
b) obligatia de a suporta cheltuielile de hrana, cazare si transport pentru voluntar in desfasurarea activitatii sale de voluntariat;
c) obligatia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii de voluntariat, cu exceptia celor aferente muncii prestate de catre voluntar.

Important! Contractul de voluntariat este insotit obligatoriu de fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului.

Fisa de voluntariat contine descrierea in detaliu a tipurilor de activitati pe care organizatia gazda si voluntarul au convenit ca acesta din urma le va desfasura pe parcursul contractului de voluntariat.

Fisa de protectie a voluntarului contine instructiuni cu privire la desfasurarea activitatii acestuia cu respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Pentru activitati ce ies din domeniul de acoperire al fisei de protectie a voluntarului, organizatorii activitatii vor apela la inspectoratele teritoriale de munca ce vor pune la dispozitia acestora instructiuni de securitate a muncii specifice activitatii respective.

La solicitarea voluntarului, organizatia gazda poate incheia contract de asigurare impotriva riscurilor de accident si de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activitatii, in functie de complexitatea activitatii la care participa acesta.

Executarea contractului de voluntariat
In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza coordonatorului voluntarilor (voluntarul sau angajatul organizatiei gazda, care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii voluntarilor).

Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Raspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea contractului, acesta inceteaza de plin drept.

Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc la initiativa oricareia dintre parti, care se comunica si se motiveaza in scris. Conditiile denuntarii se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat se solutioneaza pe cale amiabila sau prin procedura de mediere iar, in caz de nesolutionare, de catre instantele civile.

Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

 

(Visited 3,863 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.