Daily Archives: 10/07/2014

[DOC] Contract colectiv de munca: proces verbal al negocierii contractului colectiv de munca

Negocierea colectiva este negocierea dintre angajator sau organizatia patronala si sindicat ori organizatia sindicala sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care urmareste reglementarea relatiilor de munca ori de serviciu dintre cele doua parti, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun.

Formularul 100 s-a modificat!

Ordinul nr. 1.703 din 26 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa a fost publicat Monitorul Oficial nr.510/09.07.2014.