[DOC] Contract colectiv de munca: proces verbal al negocierii contractului colectiv de munca

Negocierea colectiva este negocierea dintre angajator sau organizatia patronala si sindicat ori organizatia sindicala sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care urmareste reglementarea relatiilor de munca ori de serviciu dintre cele doua parti, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun.

Important! Negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au incadrati cel putin 21 de salariati.

Contabun.ro va prezinta un model de proces verbal al negocierii contractului colectiv de munca

Antetul societatii

Proces-verbal
al negocierii contractului colectiv de munca
Incheiat astazi, …………………. cu nr. …………… la sediul/punctul de lucru/biroul societatii
din ………………………………………. (adresa)

S. C…………………………… SRL, cod fiscal …………………………., inregistrata la Registrul Comertului din ………………. cu nr.J……/……./………., cu sediul social in …………………………….., judet/sector……………………., are un numar total de ………….. salariati, incadrati in baza unor contracte individuale de munca.

Forma de capital social: societatea romanesca cu capital privat.

Obiectul principal de activitate al S.C. ……………………………. SRL este ………………. (COD CAEN ……………………..).

La sedinta pentru negocierea contractului coleciv de munca participa:

A.din partea angajatorului:
-reprezentantul legal/imputernicitii ……………………………………………………, in baza actului constitutiv al societatii/ imputernicirii in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca.

B. din partea salariatilor:
-sindicatul reprezentativ ………………………………, reprezentat prin …………………., in baza mandatatului primit de la sindicat pentru negocierea si semnarea contractului colectiv de munca.
sau
-federatia sindicala ………………. reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului ………………, nereprezentativ la nivel de unitate, reprezenta prin ……………………
impreuna cu
– reprezentantii salariatilor: ……………………….. …………………………, in baza procesului verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor ……………………… .
sau
– reprezentantii salariatilor:…………………………. ……………………….., in baza procesului verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor ……………………… .

Sedinta de negocierere se declara deschisa.

Obiective: Incheierea unui contract colectiv de munca la nivel de unitate.

Initiativa negocierii colective apartine angajatorului care a convocat partile in acest sens.

Partile indreptatite sa participe la negocierea contractului colectiv de munca au confirmat in scris participarea la negociere si sunt prezente la negociere.

Pentru continuare, click aici.

(Visited 4,693 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.