Daily Archives: 18/07/2014

OPANAF 1421/2014: norme tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, publicat in Monitorul Oficial nr. 529 din 16.07.2014

Dosarul personal al salariatului: obligatia eliberarii actelor din dosar si termenul de eliberare

Fiecare angajator are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat si de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor. Acest lucru rezulta atat din revederile art.8 din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

OMFP 917/2014: aplicare scutire TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)‐i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 917/2014 privind modificarea si completarea instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)‐i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin OMFP nr. 2.222/2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 528 din 16 iulie 2014.