OMFP 917/2014: aplicare scutire TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)‐i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 917/2014 privind modificarea si completarea instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)‐i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin OMFP nr. 2.222/2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 528 din 16 iulie 2014.

In baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)‐i) si alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Art. I. ‐ Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)‐i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8. ‐ (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de taxa, in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii si care sunt utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, precum si in cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta, urmatoarele operatiuni:
1.livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea de echipamente incorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;

2.livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de razboi incadrate in Nomenclatura combinata (NC) cod 8906 10 00, care parasesc tara si se indreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate, cu exceptia proviziilor in cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta;

3.prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora.”

2.La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In sensul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, prin largul marii se intelege spatiul marin situat dincolo de limita exterioara a marii teritoriale, astfel cum este stabilita conform Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificataprin Legea nr. 110/1996.”

Art. II. ‐Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(Visited 612 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.