OPANAF 1421/2014: norme tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, publicat in Monitorul Oficial nr. 529 din 16.07.2014

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a
Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Conventiei privind regimul de tranzit comun, adoptata la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2005, aprobata prin Legea nr. 22/2006,

in baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

in vederea aplicarii unitare a regimului de tranzit comunitar/comun,

avand in vedere:
‐ art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
‐ art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

OPANAF_1421_2014 este link-ul de unde puteti descarca intregul ordin (45 pagini)

(Visited 535 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.