Legea 123/2014: reducerea CAS se aplica incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2014

Legea nr.123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (reducerea CAS) a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014 si a intrat in vogoare de azi, 22 septembrie 2014.

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Legea nr.123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I – La articolul 296^18 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, literele a^1)-a^3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a^1) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator;
a^2) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
a^3) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.”

Art. IIPrevederile art. I se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III – In aplicarea prevederilor art. I, Guvernul va asigura respectarea prevederilor referitoare la soldul structural anual al administratiei publice prevazute la art. 3 alin. (l) din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 83/2012, si art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozitiilor bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L nr. 209 din 2 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2) cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituti Romaniei, republicata.

(Visited 605 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.