30 septembrie 2014 – termen limita pentru depunerea formularului 318

Persoanele care pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru:

Conform art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, in conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE si ale Directivei 2010/66/UE.
Dreptul la rambursarea taxei aferente achizitiilor este determinat conform legislatiei din statul membru de rambursare.

Pentru a fi eligibila pentru rambursare in statul membru de rambursare, o persoana impozabila stabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere in Romania. In cazul in care o persoana impozabila efectueaza in Romania atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabila care corespunde operatiunilor cu drept de deducere.

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

*Solicitarea rambursarii :
Pentru a obtine o rambursare a TVA in statul membru de rambursare,persoana impozabila stabilita in Romania adreseaza o cerere de rambursare pe cale electronica statului membru respectiv pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Organul fiscal competent din Romania va transmite electronic autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare completata corespunzator.

Cererea se depune pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.

Organul fiscal competent din Romania va trimite solicitantului, de indata, o confirmare electronica de primire a cererii.

In vederea obtinerii rambursarii persoanele impozabile trebuie sa depuna formularul “(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”.

*Cererea de rambursare trebuie sa cuprinda:
– numele si adresa completa ale solicitantului;
– o adresa de contact pe cale electronica;
– descrierea activitatii economice a solicitantului pentru care sunt achizitionate bunurile si serviciile;
– perioada de rambursare acoperita de cerere;
– o declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu exceptia serviciilor de transport si serviciilor auxiliare transportului, scutite in temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE si a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre o persoana care are obligatia de a plati TVA in conformitate cu art. 194 – 197 si 199 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse in legislatia statutului membru de rambursare;
– codul de inregistrare in scopuri de TVA al solicitantului;
– datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN si BIC.

In afara de informatiile mentionate anterior cererea de rambursare mai contine, pentru fiecare stat membru de rambursare si pentru fiecare factura sau document de import, urmatoarele informatii:
– numele si adresa completa ale furnizorului sau prestatorului;
– cu exceptia importurilor, codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala al furnizorului sau prestatorului, astfel cum au fost alocate de statul membru de rambursare;
– cu exceptia importurilor, prefixul statului membru de rambursare in conformitate cu codul ISO 3166 – alfa 2, cu exceptia Greciei care utilizeaza prefixul “EL”;
– data si numarul facturii sau documentului de import;
– baza impozabila si cuantumul TVA exprimate in moneda statului membru de rambursare;
– cuantumul TVA deductibil, exprimat in moneda statului membru de rambursare;
– dupa caz, partea de TVA deductibila calculata in conformitate cu alin. (3) si exprimata ca procent;
– natura bunurilor si a serviciilor achizitionate.

In cazul in care, ulterior depunerii cererii de rambursare, pro rata de deducere este modificata solicitantul procedeaza la rectificarea sumei solicitate sau deja rambursate. Rectificarea se efectueaza printr-o cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare in cauza sau, in cazul in care solicitantul nu inainteaza nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic, printr-o declaratie separata trimisa prin intermediul portalului electronic creat de Romania.

*Bunuri si servicii pentru care se poate solicita rambursarea TVA.
Persoanele impozabile pot solicita rambursarea TVA pentru urmatoarele categorii de bunuri si servicii achzitionate care se descriu in cererea de rambursare conform urmatoarelor coduri:
1. combustibil;
2. inchiriere de mijloace de transport;
3. cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decat bunurile si serviciile prevazute la codurile 1 si 2);
4. taxe rutiere de acces si taxa de utilizare a drumurilor;
5. cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu mijloacele de transport public;
6. cazare;
7. servicii de catering si restaurant;
8. acces la targuri si expozitii;
9. cheltuieli pentru produse de lux, activitati de divertisment si spectacole;
10. altele. In cazul in care se utilizeaza codul 10, se specifica natura bunurilor livrate si a serviciilor prestate.

*Operatiuni pentru care solicita rambursare :
– achizitii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca TVA sa fi devenit exigibila inaintea sau la momentul facturarii, sau pentru care TVA a devenit exigibila pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca achizitiile sa fi fost facturate inainte ca TVA sa devina exigibila;
– importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.

Pe langa operatiunile mentionate anterior, cererea de rambursare poate sa se refere, de asemenea, la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente si care privesc operatiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic in cauza.

*Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot insa viza o perioada mai mica de 3 luni, in cazul in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.
In cazul in care cererea de rambursare vizeaza o perioada de rambursare mai mica de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicita o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare.

In cazul in care cererea de rambursare se refera la o perioada de rambursare de un an calendaristic sau la perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare.

De retinut !
Organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea statului membru de rambursare in cazul in care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se incadreaza in oricare dintre situatiile urmatoare:
a) nu este persoana impozabila in sensul TVA;
b) efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii care sunt scutite de TVA fara drept de deducere in temeiul art. 141 din Codul fiscal;
c) beneficiaza de scutirea pentru intreprinderi mici prevazuta la art. 152 din Codul fiscal.

*Obtinerea cererii :
Cererea adresata statului membru de rambursare se completeaza in format electronic si se inainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Programul de asistenta poate fi descarcat de pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro – “Declaratii electronice”.

(Visited 329 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − = 7

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.