Modificarea contractului individual de munca: fisa de informare a salariatului [DOC]

Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
(in conformitate cu prevederile art.17 din Codul muncii, republicat)

SC ……… SRL cu sediul in ……………., inregistrata la Registrul Comertului din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de angajator,
informeaza pe
Domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., str. …………….. nr. ………., judetul/sectorul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., cod numeric personal …………………, in calitate de salariat al societatii incadrat in functia de ………………., cu privire la clauzele contractului individual de munca, incheiat si inregistrat sub nr………/…………. in registrul general de evidenta a salariatilor, pe care le propune spre modificare, dupa cum urmeaza:
– La elementul ……..: …………………………………………………………………..;
– La elementul ………: ……………………………………………………………………;
– La elementul ………: ……………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………….

Angajator
SC ……. SRL
Reprezentant legal
…………………….

Am luat la cunostinta de clauzele din contractul individual de munca propuse spre modificare si sunt de acord/nu sunt de acord cu modificarea acestora.

Extras din lucrarea „Modificarea contractului individual de munca: 21 de modele si formulare necesare

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
savciuc2* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”

(Visited 819 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.