Ordinul 1338/2014: stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

Ordin privind stabilirea comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor (M.O nr.724/2 octombrie 2014).

In temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (21) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modifica rile si completarile ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite urmatorul ordin:

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Art. 1. – Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operatiunile de plati derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit si pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor urmatoarelor conturi:
a) cont 50.69 „Disponibil al operatorilor economici”;
b) cont 50.98 „Disponibil al operatorilor economici si al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”;
c) cont 53.01 „Disponibil din sume reprezentand garantie de buna executie”;
d) cont 80.F.98 „Excedent al bugetului institutiilor publice din administratia publica centrala finantate integral din venituri proprii”;
e) cont 82.F.98 „Excedent al bugetului institutiilor publice din administratia publica locala finantate integral din venituri proprii”;
f) cont 23 F „Cheltuieli ale bugetului institutiilor publice din administratia publica centrala finantate integral din venituri proprii”;
g) cont 24 F „Cheltuieli ale bugetului institutiilor publice din administratia publica locala finantate integral din venituri proprii”.

Art. 2. – (1) Pentru operatiunile de plati in relatia cu institutiile de credit dispuse din conturile mentionate la art. 1 se percep comisioane care se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si se stabilesc prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei si prin regulile de sistem aplicabile participantilor la sistemul electronic de plati
(2) Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont mentionat la art. 1 lit. a)-e) se percepe un comision lunar de 5,00 lei. In situatia in care in soldul conturilor respective nu exista suficiente disponibilitati care sa permita debitarea cu valoarea comisionului, unitatile Trezoreriei Statului debiteaza conturile respective cu suma existenta in sold astfel incat acesta sa devina zero, iar diferenta se inregistreaza drept comision de incasat.

Art. 3. – Directia generala de trezorerie si datorie publica, Directia generala trezorerie si contabilitate publica, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, se abroga.

(Visited 288 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.