Protectia maternitatii la locul de munca – info utile

Protectia materintatii la locul de munca este reglementata de OUG nr.96/2003, publicata in Monitorul Oficial nr.750 din 23 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr.25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca si modificata ulterior prin OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (abroga art.11).

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Aplicarea OUG nr.96/2003 este reglementata prin norme metodologice, respectiv HG nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, modificata prin HG nr.1141/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobate prin HG nr. 537/2004.

Incepind cu data intrarii in vigoare a OUG nr.96/2003, respectiv data de 01.02.2004, angajatorii si salariatele care se afla in una din situatiile prezentate mai jos au o serie de drepturi si obligatii care au ca scop asigurarea unor conditii adecvate de munca si de protectie sociala.

Astfel, conform OUG nr.96/2003 exista trei categorii de salariate care beneficiaza de prevederile acesteia si care au urmatoarele obligatii:
– salariata gravida sa anunte in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si sa anexeze in copie un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;

– salariata care a nascut recent si care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie sa solicite angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;

– salariata care alapteaza, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, sa anunte angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfirsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexind documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens.

Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca a caror lista este prevazuta in Anexa nr.1 din OUG 96/2003, angajatorul este obligat sa evalueze anual si sa intocmesca Rapoarte de evaluare, cu participarea medicului de medicina muncii, cu privire la natura, gradul si durata de expunere a angajatelor in unitate pentru a depista orice risc pentru sanatatea si securitatea acestora si orice efect posibil asupra sarcinii sau alaptarii si pentru a stabili masurile ce trebuie luate.

Potrivit art. 6 din OUG 96/2003, in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului, angajatorul trebuie sa inmaneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor precum si sa informeze in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii referitoare la riscurile la care pot fi supuse la locurile de munca, si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta.

Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care sunt supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care decurg din OUG nr.93/2003 prin iformarea privind protectia maternitatii la locul de munca (conform modelului din Normele metodologice) in termen de cel putin 15 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare.

In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata din cele mentionata mai sus, asupra starii sale fiziologice, acesta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii precum si inspectoratul teritorial de munca, care urmeaza sa verifice conditiile de munca ale salariatei.

Angajatorului ii mai revin urmatoarele obligatii:
– sa previna expunerea salariatelor (gravide, lauze sau care alapteaza) la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea in situatia in care rezultatele evaluarii evidentiaza riscuri;
– sa nu constringa salariatele sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori a copilului nou nascut, dupa caz;
– sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si sa nu anunte alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca;
– sa modifice locul de munca al salariatelor care isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat astfel incat sa li se asigure la intervale regulate de timp pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau pentru miscare, la recomandarea medicului de medicina muncii;
– sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile medicale se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale;
– sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului (in aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaeste copilul);
– sa transfere la un alt loc de munca cu mentinerea salariului de baza brut lunar salariatele gravide, lauze sau care alapteaza, care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau penibil;
– sa transfere la un loc de munca de zi salariatele care desfasoara munca de noapte si a caror sanatate este afectata, pe baza solicitarii scrise a acestora;
– sa modifice in mod corespunzator conditiile/orarul de munca, ori sa repartizeze la alt loc de munca salariatele gravide, lauze sau care alapteaza care desfasoara activitate ce prezinta riscuri pentru sanatate, securitate ori repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, conform recomandarii medicului de medicina muncii. In cazul in care din motive justificate, angajatorul nu poate indeplini cele doua obligatii, salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza au dreptul la concediu de risc maternal, astfel:
a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, pentru salariata gravida;
b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au nascut recent sau care alapteaza in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap pana la 3 ani.

Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii.

Potrivit art. 21 alin.(1) din OUG nr.96/2003, angajatorul nu poate dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul :
– salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa;
– salariatei care se afla in concediul de risc maternal (aceasta interdictie se extinde o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate);
– salariatei care se afla in concediul de maternitate;
– salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului in varsta de 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap pana la 3 ani.
– salariatei care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani.

Aceste interdictii nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.

Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata prevazuta la art. 21 are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca ori, dupa caz, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) si (2), art. 17, 18 si art. 26 alin. (1) din OUG nr.96/2003 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, iar incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9, 10, art. 12 alin. (3), art. 13, 14, 15, 19, art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

(Visited 805 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× six = 24

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.